SBi’s tjeklister om tilgængelighed

Tjeklisterne er ved at blive flyttet over på dette website for universelt design og tilgængelighed, så al viden om universelt design og tilgængelighed findes ét sted. Indtil dette er gjort findes en række af tjeklisterne på det gamle website.​

Linkene nedenfor bliver opdateret løbende så snart en tjekliste er flyttet.

Indledende spørgsmål

I den tidlige planlægning anbefales det at koncentrere sig om grundlæggende forhold, som bør være taget stilling til fra starten. Mange tilgængelighedskrav kan overraske og være svære at få med i detailprojekteringen. Brug fx anvisningerne herunder inden ansøgningen sendes ind til kommunen, eller til konkurrence- eller dispositionsforslag. Alle ligger frit tilgængelige:

Se en oversigt over alle SBi-anvisninger om tilgængelighed.


De mere detaljerede krav

Tjeklisterne herunder samler de mere detaljerede krav om tilgængelighed i Bygningsreglementet, og tilføjer vejledning fra SBi-anvisning 258, flere tegninger og praktiske råd. Tjeklisterne hjælper også til valg af kvalitetsniveau for tilgængelighed.


BR 15 Kap. 2 Ubebyggede arealer

BR 10 Kap. 3 Bygningers indretning

BR 15 Kap. 4 Konstruktioner

 

BR 15 Kap. 6 Indeklima

BR 15 Kap. 8 Installationer


Valglokaler og stemmerum

Valglokaler og stemmerum​


Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Tjekliste til vejledningen: Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer​.


Universitets- og uddannelsesbyggeri

Læs Bygningsstyrelsens vejledning i tilgængelighed i universitets- og uddannelsesbyggeri​ fra januar 2016. Vejledningen lægger sig tæt op ad kravene i BR 15, giver flere eksempler på løsninger og accepterer alternativer.


Jernbanestationer

På jernbaneområdet gælder TSI-PRM fra 2014, og den skal kombineres med DSB's tilgængelighedsstandard for stationer​ og en række EN- og ISO-standarder. Kravene på jernbanestationer afviger noget fra det danske bygningsreglement, og i 2014 udgaven af TSI-PRM er alle stationer i landet omfattet, undtagen på metro- og S-togsstrækninger. EN-standarder til efterprøvning af om stationer og tog overholder EU-kravene forventes på plads i første del af 2016. Det er altså ikke tilstrækkeligt at anvende DSB's standard alene.


Idrætsbyggeri 

Fra Handicapidrættens Videncenter findes en guide i, hvordan idrætsanlæg kan indrettes, så alle brugere har lige adgang: Idrætsrum for Alle. Guiden er samstemt med BR og SBis tjeklister i 2008-versionerne.


Kirkelige bygninger og anlæg

Kirkeministeriet har udgivet en guide om tilgængelighed til kirker, kirkelige bygninger og kirkegårde. Findes på www.tilgaengelighed.km.dk. Guiden knytter sig til BR 10.


Vejregler om tilgængelighed

På vejområdet findes " Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed", som har status af en vejregel, godkendt af Vejregelrådet til brug blandt vejbestyrelser. Den nye udgave af håndbogen er fra januar 2013. Håndbogen beskriver principperne for Tilgængelighedsrevision/VEJ og er tænkt som lærebog for uddannelsen af Tilgængelighedsrevisorer/VEJ på vejområdet, foruden at være lærebog i udformning af tilgængelige færdselsarealer.


Passagerskibe og færgeterminaler