Én samlet indgang til viden og vejledning om tilgængelighed i byggeriet

På denne hjemmeside får byggeriets parter én samlet indgang til viden og vejledninger om tilgængelighed og universelt design.

Hjemmesiden er etableret som led i en aftale fra 2014-2017 mellem Energistyrelsen og SBi. Hjemmesiden skal medvirke til at højne kvaliteten i byggeriet til gavn for alle brugere uanset funktionsevne. Det handler også om at mindske mangler eller fejl, som kan opstå under idéudvikling, projektering, udførelse, ombygning eller drift af byggeriet.

Anvisninger om krav og anbefalinger

Siden vil i løbet af perioden komme til at indeholde en række SBi-anvisninger, der med udgangspunkt i lovgivning samt international og national forskning vil belyse problemstillinger og præsentere løsningmodeller til ligebehandling i det byggede miljø.

Siden er fælles for alle uanset rolle i byggeprocessens forskellige faser: bygherre, rådgiver, udførende eller bruger.

Følg med i nyheder og blogindlæg

På hjemmesiden og via nyhedsbrevet kan du følge med i det seneste nye inden for tilgængelighed fra SBi. Du får også nyt fra andre nationale og internationale institutioner, der arbejder forskningsorienteret med området tilgængelighed og universelt design.

Følg også tilgængelighedsbloggen, hvor SBi’s forskere og rådgivere vil tage aktuelle temaer og problemstillinger op du får mulighed for at spørge eller dele dine erfaringer.