Rådgivning og konsulentbistand

SBi tilbyder ekspertrådgivning og konsulentbistand inden for tilgængelighed i byggeri og udearealer. Pris for rådgivning og konsulentbistand er efter aftale.

SBi tilbyder rådgivning og konsulentbistand i sager som fx

  • gennemgang af fx dispositionsforslag og hovedprojekter til nybyggeri eller ombygninger, herunder også mindre sager.
  • gennemgang, eventuelt på stedet af et eksisterende byggeri.
  • sparring og udarbejdelse af handlingsplaner for ombygning af eksisterende byggeri.

Rådgivningen afregnes efter SBi's normale timetakster. Der gøres opmærksom på, at SBi ikke udfører detailprojektering; her henvises i stedet til private virksomheder eller SBi's uddannede tilgængelighedsrevisorer for byggeri og udearealer.

Kontakt tilgængelighedsrådgiverne for en indledende snak om SBi's ekspertrådgivning og konsulentbistand:

Annette Bredmose, aeb@sbi.aau.dk, tlf. 99 40 22 66

Bemærk venligst, at SBi's nye satspuljebevilling ikke længere omfatter gratis rådgivning vedr. Bygningsreglementet, her henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST).

Kommuner, der søger uddybende information og fortolkning af reglerne bedes henvende sig til TBST på mail byggeri@tbst.dk.

Rådgivere, bygherrer, og andre, fx borgere, der har spørgsmål til konkrete sager, bedes henvende sig til den kommune, hvor byggearbejdet foregår.

SBi svarer naturligvis stadig på spørgsmål vedr. vores anvisninger, rapporter mv.