Værktøjer til bæredygtigt byggeri

SBi har udviklet to digitale værktøjer,LCCbygogLCAbyg, der skal gøre det nemmere at vælge langsigtede bæredygtige løsninger for et byggeri, når det gælder økonomi og miljø.

LCCbyg og LCAbyg er udviklet for Trafik- og Byggestyrelsen og henvender sig til rådgivere i design- og projekteringsfasen. Fælles for værktøjerne er, at de ser på en bygning i et livcyklusperspektiv fra fremstilling af materialer til og kan bruges til at vurdere og sammenligne forskellige omkostningsprofiler og miljøprofiler, hvornår et byggeri er økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt.

 

LCCbyg

LCC står for Life Cycle Cost, og værktøjet LCCbyg kan bruges til at foretage totaløkonomiske beregninger af et byggeris samlede levetidsomkostninger fra projektering og opførelse over drift til nedrivning og bortskaffelse. Med LCCbyg kan man sammenligne forskellige omkostningsprofiler og på det grundlag vurdere, hvilken løsning, der er den mest økonomiske på lang sigt.


lccbyg.dk

 

LCAbyg

LCA står for Life Cycle Assessment, og LCAbyg kan bruges til at beregne bygningens samlede miljøprofil, fx hvor meget CO² bygningen udleder i hele dens levetid. Beregningen er en såkaldt livscyklusvurdering, der indbefatter både fremstillingen af materialerne i bygningen, energi- og ressourceforbrug til drift og vedligehold, og bortskaffelse eller genanvendelse af materialerne, når bygningen til sidst rives ned. En livcyklusvurdering kan bruges til at vælge de mest miljømæssigt bæredygtige materialer og designløsninger.
Bæredygtighedspakken består også af tilhørende brugermanualer og en vejledning i bæredygtigt byggeri.


lcabyg.dk