BR15-værktøj

BR15-værktøj

Med BR15-værktøj kan håndværkere og andre professionelle indenfor byggeriet få svar på, hvornår husejeren skal efterisolere ifølge reglerne i BR15. Værktøjet er udviklet af Videncenter for energibesparelser i bygninger og vedrører enfamiliehuse til helårsbeboelse.


krav.byggeriogenergi.dk