Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

​Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til at håndtere fugt i byggeriet gennem byggeprocessen, således at bygningsreglementets bestemmelser og intentioner overholdes og kan dokumenteres. Udformning af byggeriet, så det også i driftsfasen vil være fri for fugtproblemer, er kun beskrevet i mindre omfang.
Disse konstruktionsmæssige forhold er nærmere beskrevet i anden litteratur, f.eks. SBi-anvisning 224, "Fugt i bygninger", og diverse BYG-ERFA Erfaringsblade, TOR-anvisninger, publikationer fra Træinformation, Murerfagets Oplysningsråd og Gulvbranchen. I bilag 4 findes et udvalg af relevante referencer og links til publikationer om fugt i udvalgte konstruktioner.

Forfatter:
  • Eva Møller
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN online udgave:
978-87-563-1883-9
1 af 5

Køb bog

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.