SBi 2014:22

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

Denne rapport belyser indsatsen for servicetilpasning i de danske yderkommuner.

Baseret på survey, interviews og casestudier gives der en status for, hvilke områder kommunerne tilpasser service indenfor og hvilke redskaber samt vidensgrundlag de benytter i indsatsen. Herudover gives eksempler på, hvordan kommunerne samarbejder med de berørte lokalsamfund, og hvilke udfordringer og erfaringer der opstår i denne proces. Rapporten er resultat af et forskningsprojekt gennemført i samarbejde mellem SBi og Dansk Byplanlaboratorium, med støtte fra Landdistriktspuljen under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Forfatter:
  • Jesper Ole Jensen
  • Helle Nørgaard
  • Christian Broen
  • Ellen Højgaard Jensen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1643-9

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:22

Servicetilpasning og lokaludvikling i yderkommuner

68 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384