SBi 2010:55

Livet i multietniske boligområder

Integration, rummelighed og konflikthåndtering

Rapporten kortlægger adfærd blandt unge og voksne beboere i multietniske boligområder og kommer med konkrete anbefalinger til at områderne bliver trygge stder at bo.

Ved at tegne et nuanceret billede af, hvordan tilværelsen former sig i en række udvalgte og undersøgte boligområder, fordelt over hele landet, kortlægger rapporten adfærden blandt unge og voksne beboere i multietniske boligområder. Rapporten gennemgår, hvad der har betydning for, om adfærden overskrider grænser og normer for det acceptable. På den ene side kan gældende normer nemlig besidde en rummelighed og tolerance, som gør, at adfærden ikke er problematisk, på den anden side kan normer betyde, at adfærden giver anledning til utilfredshed og problemer, som i sidste ende kan udvikle sig til egentlige konflikter.

På den baggrund præsenterer rapporten den form for konflikthåndtering og konfliktforebyggelse, som allerede i dag udøves i flere multietniske boligområder og giver konkrete bud på initiativer og tiltag, som kan medvirke til at løse konflikter eller forebygge, at de opstår.

Rapporten er udarbejdet af arkitekt maa Birgitte Kleis på grundlag af seks projekter under det samlede forskningsprojekt Integration, rummelighed og konflikthåndtering i boligområder.

Forfatter:
  • Birgitte Kleis
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1473-2

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:55

Livet i multietniske boligområder

50 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384