SBi 2013:29

Kollaps af cirkustelt ved Kalundborg

Undersøgelsesrapport

En analyse af årsagerne til kollapset

Den 21. juni 2013 var opstillet et cirkustelt på Pionergården, Sønderstrandvej 52, Melby Sydstrand, 4400 Kalundborg. Cirkusteltet kollapsede omkring kl. 1445. SBi har foretaget en analyse af kollapset med henblik på at afdække årsagen hertil.

Analyse søger så realistisk som muligt at vurdere de belastninger og modstandsevner, der har haft betydning for kollapset. Analysen må ikke forveksles med en egentlig sikkerhedsmæssig vurdering.

Det vurderes, at teltet kollapsede, fordi forankringerne ikke havde tilstrækkelig styrke til at kunne optage de kræfter, der påførtes dem fra vindbelastning på teltet. Vejrforholdende på tidspunktet for kollapset vurderes at ligge inden for de rammer, som bygningsmyndighedens byggetilladelse stillede for ibrugtagning af teltet. Forankringernes bæreevne var mindre end krævet i danske regler for den aktuelle opstilling.

Forfatter:
  • Erik Steen Pedersen
  • Niels-Jørgen Aagaard
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-92739-55-1

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2013:29

Kollaps af cirkustelt ved Kalundborg

28 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.