SBi 2014:10

Flintholmgård

Erfaringsopsamling af første generation magnetboliger

Erfaringsopsamling af første generation magnetboliger.

Flintholmgård er en almen boligbebyggelse med 42 lejligheder. Konceptet bag byggeriet er, at man gennem arkitektonisk udformning vil appellere til og tiltrække beboere, der er interesserede i at opbygge sociale fællesskaber med andre i bebyggelsen og området. Boligerne kaldes derfor ’magnetboliger’ for at understrege betydningen af en indbygget ’tiltrækningskraft’.

Forud for projektet blev det aftalt, at der skulle gennemføres en erfaringsopsamling, når boligerne havde været i brug i et år. Denne erfaringsopsamling er foretaget af SBi som en interviewundersøgelse, og resultaterne er samlet i denne rapport.

Erfaringsopsamlingen bekræfter, at det kan lade sig gøre at omsætte det overordnede magnetboligkoncept i moderne almene boliger, hvor beboerne vil deltage i at opbygge et fællesskab – herunder et arbejdsmiljøfællesskab. På baggrund af beboernes overvejelser og vurderinger diskuteres muligheder for at videreudvikle kravene til en ny generation magnetboliger, hvor fælles rum og faciliteter inviterer til nye former for fællesskaber.

Forfatter:
  • Inge Mette Kirkeby
  • Thorkild Ærø
  • Line Valdorff Madsen
Emneord:
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1619-4

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2014:10

Flintholmgård

50 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384