By og Byg Dokumentation 23

Evaluering af aftalt boligforbedring

Evaluering af lov om byfornyelse, Delrapport 3
Rapporten belyser, hvordan ordningen om såkaldt 'aftalt boligforbedring' har fungeret i de første tre år af den nye lov om byfornyelse. Desuden fremsættes forslag til forbedringer. I 1998 blev den tidligere Lov om privat byfornyelse lagt ind i en ny byfornyelseslov. Der blev gennemført nogle ændringer i denne støtteordning, som herefter blev kaldt aftalt boligforbedring. Ordningen giver støtte til lettere renoveringer i andelsboligforeninger og private udlejningsejendomme, hvor ejere og lejere har forhandlet sig frem til en renovering af ejendommen. I denne rapport belyses, hvordan ordningen har fungeret i de første tre år af den nye lov og nogle forslag til forbedringer fremsættes. Rapporten er tredje del af fire delrapporter, der evaluerer lov om byfornyelse. De tre andre rapporter er: Bestil eller download publikationen 'Evaluering af aftalt boligforbedring' (2002)
Forfatter:
  • Jacob Norvig Larsen, Birgitte Mazanti og Kasper Vibæk Jensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-1118-4
Bemærkninger:
Summary s. 36

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

By og Byg Dokumentation 23

Evaluering af aftalt boligforbedring

36 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384