SBi 2009:08

Evaluering af Integrationsministeriets puljer til forebyggelse af kriminalitet

Opsamling af erfaringer med effekten af kriminalitetsforebyggende projekter i to af Integrationsministeriets puljer: 'Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder' og 'Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler'. Formålet med evalueringen er at opsamle erfaringer med effekten af kriminalitetsforebyggende projekter i to af Integrationsministeriets puljer:'Forebyggelse af kriminalitet i socialt udsatte boligområder' og ' Indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede skoler'. Erfaringerne fra de igangværende og afsluttede projekter vidergives til brug for projekter og indsatser som igangsættes i fremtiden. Evalueringens vigtigste konklusion er, at der er behov for en bred vifte af indsatser og samarbejde i relation til de børn, der laver ballade, skaber utryghed og begår kriminaitet. Se Erfaringer og anbefalinger. Se eller download hele rapporten: 'Evaluering af Integartionsministeriets puljer til forebyggelse af kriminalitet' (2009).
Forfatter:
  • Helle Nørgaard
  • Rune Holst Scherg
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1369-8

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2009:08

Evaluering af Integrationsministeriets puljer til forebyggelse af kriminalitet

34 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384