SBi 2010:49

Energirenovering af kontorbygning

Eksempel: Det Farmaceutiske Fakultet, Bygning 30

Rapporten omhandler energirenovering af en konkret kontorbygning i København som et eksempel projektering af energimæssigt vidtgående renoveringer (lavenergiklasse 1) for at stimulere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende bygninger.

Rapporten er et led i et større projekt, der har til formål at udvikle en metode til og eksempler på projektering af energimæssigt vidtgående renoveringer (lavenergiklasse 1) for at stimulere energibesparelser og øget anvendelse af vedvarende energi i eksisterende bygninger.

Rapporten omhandler energirenovering af en konkret kontorbygning i København som et eksempel. Her har det vist sig, at de undersøgte tiltag, som har fokuseret på klimaskærmen samt ventilation og forsyning af vedvarende energi, deler sig i to kategorier. Tiltagene, som fokuserer på ventilation og udnyttelse af solenergi i form af både solvarme og solceller, medfører god økonomi. Derimod er efterisolering af klimaskærmen ikke økonomisk attraktiv. Øvrige tiltag såsom udskiftning af belysningsanlæg er ikke undersøgt.

Forfatter:
  • Kim B. Wittchen
  • Maja Grud Christensen
  • Peter Weitzmann
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1462-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2010:49

Energirenovering af kontorbygning

29 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384