SBi 2017:07

Bygningsautomation

Nye kompetenceprofiler
Denne rapport søger at afdække behov og muligheder for akademiuddannelser om bygningsautomation, hvilket bl.a. omfatter CTS og sikringssystemer. Akademiuddannelser er efter- og videreuddannelser, der henvender sig til personer med en faglig uddannelse. Rapporten identificerer et behov for at udvikle et kernemodul, som giver den studerende en grundlæggende systemforståelse om bygningsautomation, og som kan kombineres med allerede eksisterende moduler på andre akademiuddannelser.
Forfatter:
  • Marianne Forman
  • Nils Lykke Sørensen
  • Lasse Fredslund
Emneord:
Illustrationer:
  • Nils Lykke Sørensen
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
978-87-563-1842-6

Download publikationen (gratis):

1 af 5

Køb bog

SBi 2017:07

Bygningsautomation

59 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384