SBi-byplanlægning 65

Bedre bebyggelser - bedre liv?

En række store almennyttige etageboligbebyggelser var i midten af 1980'erne ramt af både fysiske, økonomiske, organisatoriske og sociale problemer. Rapporten evaluerer de forbedringsindsatser, som blev gennemført i sidste halvdel af 1980'erne. En række store almennyttige etageboligbebyggelser var i midten af 1980'erne ramt af både fysiske, økonomiske, organisatoriske og sociale problemer. Rapporten evaluerer de forbedringsindsatser, som blev gennemført i sidste halvdel af 1980'erne. Hovedkonklusionen er, at der er fundet rimelige løsninger, hvad angår bygningsrenovering og miljøforbedringer på friarealer. Men der er stadig uløste organisatoriske og sociale problemer i flere bebyggelser. Rapporten henvender sig til boligafdelinger og -selskaber, kommuner, rådgivere og til Bolig- og Socialministeriet. Pressemeddelelse: 'Bedre bebyggelser - bedre liv?' (1993)
Forfatter:
  • Ulf Christiansen
  • Mogens Kjær Jensen
  • Hans Kristensen
  • Hanne Lindhardtsen
  • Michael Varming og Hedvig Vestergaard
Sprog:
Dansk
ISBN trykt bog:
87-563-0831-0
Bemærkninger:
Summary s. 295-302. Hertil hører videofilmen 'Det hjalp'
1 af 5

Køb bog

SBi-byplanlægning 65

Bedre bebyggelser - bedre liv?

306 sider

Levering: Denne udgivelse findes kun som pdf - ikke i trykt form.

  • Ean 5798000019034
  • Cvr 29102384