SBi-ydeevnebeskrivelser

Hvad er en ydeevnebeskrivelse?
En måde at beskrive hvorledes fx bygningsdele og byggekomponenter skal kunne fungere uden samtidig at beskrive med hvilke materialer og hvordan løsningen skal konstrueres

Hvorfor ydeevnebeskrivelse?
Brugeren og bygherren kan formulere deres ønsker til ydeevne uden at være specialister i den teknologi der kan fremstille løsningen Bygherren og de projekterende kan vælge mere sikkert mellem løsninger hvis ydeevne er deklareret end mellem løsninger hvor kun materialer og design er oplyst Producenter og leverandører får bedre muligheder for at få utraditionelle løsninger accepterede når krav om bestemte materialer og konstruktioner erstattes af krav om ydeevne Myndighederne kan bedre hjælpe til at fremme byggeriets udvikling når krav stilles til ydeevne i stedet for til anvendelse af bestemte materialer og konstruktioner

Hvordan kan ydeevne beskrives?
Vejledning i udarbejdelse af ydeevnebeskrivelser (YEB) findes i SBl-anvisning 94, Ydeevne -hvorfor, hvordan? Eksempler på YEB for komponenter og bygningsdele publiceres af SBI Assistance mht. VE-prøvning kan fås hos de teknologiske institutter eller SBI Råd om hvordan komponenter VE-deklareres, eventuelt også for eksport, kan fås hos Byggecentrum, Bygge-eksportrådet og SBI

SBi-ydeevnebeskrivelse 01 - Ikke-bærende indervægge

SBi-ydeevnebeskrivelse 02 - Vinduer

SBi-ydeevnebeskrivelse 03 - Ikke-bærende ydervægge

SBi-ydeevnebeskrivelse 04 - døre

SBi-ydeevnebeskrivelse 05 - Præfabrikerede baderum

SBi-ydeevnebeskrivelse 06 - Gulve

SBi-anvisning 94, Ydeevne - hvorfor, hvordan? Anvisningen beskriver ydeevnetankegange og viser, hvorledes den kan benyttes ved systematisk udvikling af byggevarer samt ved valg imellem produkter på markedet.Anvisningen indeholder endelig to praktiske eksempler på ydeevnetankegangens anvendelse i form af ydeevnebeskrivelser for ikke-bærende indervægge og vinduer. SBi-anvisningen er tilgængelig for abonnenter på anvisninger.dk.

Sidst opdateret 19. april 2016