Anvisning 268

PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning

Forfattere
  • Helle Vibeke Andersen
ISBN
978-87-563-1818-1
Udgiver
SBi
Udgave
1
Udgivelsesår
2017
Antal sider
160
Pris for trykt udgave
300,00 kr. inkl. moms
Noter

SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes, og hvordan PCB håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB. Desuden forklarer anvisningen, hvordan processen forløber, når PCB-problemer afhjælpes, og når bygninger med PCB renoveres eller rives ned. Uanset om der er tale om afhjælpning, renovering eller nedrivning kan arbejdet generere PCB-holdigt affald. Anvisningen forklarer derfor, hvordan affaldet håndteres, og hvordan man beskytter mennesker og miljø under arbejdet.

Anvisningen knytter sig til SBi-anvisning 241, Undersøgelseog vurdering af PCB i bygninger. Den beskriver bl.a., hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, og fungerer som vejledning til den del af Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse, der omhandler PCB i bygninger. Begge anvisninger henvender sig til professionelle bygherrer, rådgivere og udførende.

Anvisningerne bygger på byggebranchens erfaringer og den aktuelle forskningsbaserede viden

Sidst opdateret 27. februar 2017