SBi-anvisninger

SBi-anvisninger handler om, hvordan man i byggeriet løser opgaver inden for et givent område i overensstemmelse med god praksis. SBi-anvisninger henvender sig først og fremmest til byggeriets professionelle parter, men de bliver også brugt i undervisningssammenhæng, og nogle af dem kan tillige bruges af private husejere og gør-det-selv-folk. SBi-anvisninger sammenholder forsknings- og erfaringsbaseret viden på et uvildigt grundlag, idet anvisningerne er skrevet og/eller redigeret af SBi's forskere. SBi-anvisninger fås som trykte bøger, som e-bøger og i online-udgave på www.anvisninger.dk.
Anvisning 267

Småhuse - klimaskærmen

Anvisning264

Solafskærmninger

SBi-anvisning 259

Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål

SBi-anvisning 259 beskriver indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

SBi-anvisning 255

Afløbsinstallationer - Systemer og dimensionering

SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009.

SBi-anvisning 256

Afløbsinstallationer - Anlæg og komponenter

SBi-anvisning 256 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for anlæg og komponenter i afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009

SBi-anvisning 257

Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse

SBi-anvisning 257 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for installationsgenstande og udførelse af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009.

SBi-anvisning 252

Vådrum

SBi-anvisning 233

Radonsikring af nye bygninger

SBi-anvisning 248

Ældre murværks styrkeegenskaber

Denne anvisning beskriver bestemmelse af styrkeegenskaber for ældre murværk, som indgår i sikkerhedsvurderingen.

SBi-anvisning 213

Bygningers energibehov

SBi-bundle

Lydisolering

SBi-anvisning 244

Lydisolering af klimaskærmen

SBi-anvisning 224

Fugt i bygninger

SBi-anvisning 238

Lys i daginstitutioner

Den vigtigste udvikling af børns synssans foregår i institutionsalderen. Derfor kan det ikke understreges kraftigt nok, at kvaliteten af lyset har stor betydning for børns generelle udvikling.

SBi-anvisning 237

Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2010 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.

SBi-anvisning 231

Fundering af mindre bygninger

SBi-anvisning 229

Byggematerialer med asbest

SBi-anvisning 228

Asbest i bygninger

SBi-anvisning 227

Korrosion i vvs-installationer

SBi-anvisning 226

Tagboliger - byggeteknik

SBi-anvisning 225

Etablering af tagboliger

SBi-anvisning 221

Efterisolering af etageboliger

SBi-anvisning 222

Tilgængelige boliger

SBi-anvisning 219

Dagslys i rum og bygninger

SBi-anvisning 220

Lysstyring

SBi-anvisning 214

Klimaskærmens lufttæthed

SBi-anvisning 212

Energieffektive skoler

SBi-anvisning 210

Trækonstruktioner - Beregning

By og Byg Anvisning 208

Beregninger af bygningers varmebehov

Anvisning 206

Tætning af renserier

By og Byg Anvisning 201

Blyfri taginddækninger

SBi-anvisning 200

Vådrum

Anvisning 175

Varmeanlæg

Anvisning 196

Indeklimahåndbogen

Anvisning 195

Boligers tilgængelighed

Anvisning 192

Glas i byggeriet

Anvisning 189

Småhuse

Anvisning 180

Badeværelser

Anvisning 185

Afløbsinstallationer

Anvisning 186

Småhuses stabilitet

Anvisning 184

Bygningers energibehov

Anvisning 182

Indeklimahåndbogen

Anvisning 135

Trækonstruktioner

Anvisning 142

Ældre vinduer

Anvisning 178

Bygningers fugtisolering

Anvisning 177

Facadefuger

Anvisning 179

Indeklimaet i boligen

Anvisning 140

Trækonstruktioner

Anvisning 168

Boligplan og brugsværdi

Anvisning 165

Vandinstallationer

Anvisning 167

Lydisolation i praksis

Anvisning 166

Bygningsakustik

Anvisning 118

Vandinstallationer

Anvisning 154

Vinduer med tre lag glas

Anvisning 152

Indeklimaet i boligen

Anvisning 141

Armerede betondæk

Anvisning 150

Eget hus - men hvilket?

Anvisning 144

God bolig for ældre

SBI-anvisning 145

Naturgasinstallationer

Anvisning 139

Bygningers fugtisolering

Anvisning 137

Rumakustik

Anvisning 112

Bygningers lydisolering

Anvisning 136

Bygningers lydisolering

Anvisning 106

Ventilation i industrien

Anvisning 130, tillæg

Rapportskema for indeklimamåling

Anvisning 125

Vinterstøbning af beton

Anvisning 115 / Direction 115

Stability of plate structures

Anvisning 100

Isoler nu

SBi-anvisning 102

Ventilationstekniske målinger

Anvisning 099

Samlinger

Anvisning 096

Afløbsinstallationer