IT-værktøjer

SBi udgiver en række programmer som kan anvendes til støtte for projektering og planlægning.

Forside af anvisning 213

Be15 / anvisning 213: Bygningers energibehov

Anvisning 213 består af beregningsprogrammet Be06 samt en beregningsvejledning. Be15 bruges til at dokumentere, at en bygning opfylder de gældende energikrav i bygningsreglementerne.

BSim - Building Simulation

BSim er et integreret edb-værktøj til analyse af bygninger og installationer. BSim rummer en samling avancerede værktøjer til simulering og beregning af bl.a. termisk indeklima, energiforbrug, dagslysforhold, fugtsimulering, naturlig ventilation og elektrisk ydelse fra bygningsintegrerede solceller.

BEAT - Building Environmental Assessment Tool

Et værktøj til miljøvurdering af byggevarer, bygningsdele og bygninger.

Grønt regnskab for boliger

Regneark til beregning af nøgletal og diagrammer der viser, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand samt affaldsmængder i alle typer boliger og boligområder.

Grønt regnskab for skoler

Regneark til beregning af nøgletal og diagrammer, som skoler kan anvende til at få overblik over, hvordan det står til med forbrug af varme, el, vand, papir mv.

3D-modeller

SBi forsker i at fremme brugerinddragelse og skabe overblik over byggeprojekter gennem brug af 3D visualisering.

Sidst opdateret 05. februar 2016