Fagfællebedømte publikationer

Nedenstående fagfællebedømte publikationer er udgivet af SBi's forlag, som er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste. (En oversigt over alle fagfællebedømte publikationer forfattet af SBi's medarbejdere findes på Aalborg Universitets publikationsdatabase: http://vbn.aau.dk/da/organisations/statens-byggeforskningsinstitut-sbi(ba04b035-b938-4d5c-8989-f75eb5e7c86c)/publications.html).
Uden for serie

ARCH 17

Anvisning 267

Småhuse - klimaskærmen

SBi 2016:30

VANDHALLA

SBi 2016:16

Parcelhusatlas

SBi 2015:21

Evaluering af P23

SBi-anvisning 252

Vådrum

SBi 2015:09

Bygningens livscyklus

SBi-anvisning 244

Lydisolering af klimaskærmen

Uden for serie

Det store eksperiment

SBi-anvisning 237

Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2010 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.

SBi-anvisning 231

Fundering af mindre bygninger