By og Byg Resultater

Publikationer i serien By og Byg Resultater (fra 1. november 2000 til 10. november 2004) præsenterer forskningsbaseret viden i form af rapporter der så vidt muligt er målrettet de praktikere og beslutningstagere der har brug for den ny viden i deres daglige arbejde. By og Byg Resultater foreligger altid i elektronisk form på sbi.dk og kan tillige købes i trykt form.
By og Byg Resultater 037

Partnering i praksis

By og Byg Resultater 035

Den virtuelle prøvelejlighed

By og Byg Resultater 034

Gode udemiljøer ved nordiske skoler

By og Byg Resultater 031

Lyset i skolen

By og Byg Resultater 033

Halmhuse

By og Byg Resultater 030

Oplukkelig glasfacade i ny etagebolig

By og Byg Resultater 028

De syv første kvarterløft

By og Byg Resultater 021

Miljørigtig projektering af byggeri

By og Byg Resultater 015

Sunde skoler

By og Byg Resultater 017

Fremtidens energieffektive skoler

By og Byg Resultater 013

Arkitektur, energi og dagslys

By og Byg Resultater 018

Evaluering af lov om byfornyelse

By og Byg Resultater 014

Ni landsbyer i Danmark

By og Byg Resultater 022

Liv i Egebjerggård

By og Byg Resultater 023

Tema-atlas

By og Byg Resultater 003

Energieffektive skoler

By og Byg Resultater 007

Renovering eller nybyggeri

By og Byg Resultater 005

Facaderenovering med glas

By og Byg Resultater 026

Lavt elforbrug til ventilation

By og Byg Resultater 020

Skimmelsvampe i bygninger

By og Byg Resultater 002

Konsensusstyring i kvarterløft

By og Byg Resultater 024

På udkig efter et lokalt fællesskab

By og Byg Resultater 001

Stormskader på bygninger

By og Byg Resultater 019

Produktivitetsdatabaser for byggeriet

By og Byg Resultater 011

Murerfagets udvikling