Alle udgivelser samlet

Her kan du finde en liste over alle udgivelser fra SBi.
Uden for serie

ARCH 17

Anvisning 267

Småhuse - klimaskærmen

SBi 2016:30

VANDHALLA

Anvisning264

Solafskærmninger

SBi 2016:16

Parcelhusatlas

SBi 2015:30

Genbrug af byggevarer

SBi 2015:28

Tenants' experiences and satisfaction with renovated and energy retrofitted social housing

The evaluations show, that it is possible to implement a comprehensive renovation with focus on energy savings in an older building stock and at the same time add value for tenants in the form of i.a. improved perceived indoor climate.

SBi-anvisning 259

Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål

SBi-anvisning 259 beskriver indretning af plejeboliger for personer med demenssygdomme.

SBi 2015:21

Evaluering af P23

SBi-anvisning 255

Afløbsinstallationer - Systemer og dimensionering

SBi-anvisning 255 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for dimensionering af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009.

SBi-anvisning 256

Afløbsinstallationer - Anlæg og komponenter

SBi-anvisning 256 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for anlæg og komponenter i afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009

SBi-anvisning 257

Afløbsinstallationer - Installationsgenstande og udførelse

SBi-anvisning 257 beskriver afløbssystemer og retningslinjer for installationsgenstande og udførelse af afløbssystemer i henhold til Bygningsreglementet og derigennem DS 432:2009.

SBi-anvisning 252

Vådrum

SBi 2015:09

Bygningens livscyklus

SBi-anvisning 248

Ældre murværks styrkeegenskaber

Denne anvisning beskriver bestemmelse af styrkeegenskaber for ældre murværk, som indgår i sikkerhedsvurderingen.

SBi 2015:03

Kollaps af etageejendom på Provst Dreslersvej i Frederikshavn

Undersøgelse af kollaps af boligblok i Frederikshavn med henblik på at afdække årsagen hertil og beskrive omstændighederne

SBi 2014:20

Arkitektkonkurrencer

SBi 2014:10

Flintholmgård

SBi 2014:08

Inspirationskatalog

SBi-bundle

Lydisolering

SBi-anvisning 244

Lydisolering af klimaskærmen

SBI-anvisning 145

Naturgasinstallationer

SBi 2013:32

Dagslys i boliger

SBi-anvisning 225

Etablering af tagboliger

SBi 2013:22

Energirenovering

Uden for serie

Plads til barndommen

SBI-rapport 187

Bofællesskaber

Uden for serie

Det store eksperiment

SBi-anvisning 102

Ventilationstekniske målinger

Uden for serie

Opdriftventilation

Bind 3

Uden for serie

Opdriftventilation

Bind 2

Uden for serie

Opdriftventilation

Bind 1

SBi 2012:06

Udeluftindtag gennem kanaler i jord

Syv undersøgte ventilationssystemer med jordvarme viser, at alle anlæg indeholder elementer, der ikke er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til ventilationssystemer.

SBi-anvisning 238

Lys i daginstitutioner

Den vigtigste udvikling af børns synssans foregår i institutionsalderen. Derfor kan det ikke understreges kraftigt nok, at kvaliteten af lyset har stor betydning for børns generelle udvikling.

SBi-anvisning 237

Lydisolering mellem boliger - nybyggeri

Denne anvisning beskriver byggetekniske løsninger til opfyldelse af krav til lydisolering af boligadskillende vægge og etagedæk i henhold til Bygningsreglement 2010 svarende til lydklasse C i DS 490:2007.

SBi-anvisning 231

Fundering af mindre bygninger

Anvisning 096

Afløbsinstallationer

Anvisning 099

Samlinger

Anvisning 112

Bygningers lydisolering

Anvisning 118

Vandinstallationer

Anvisning 125

Vinterstøbning af beton

Anvisning 135

Trækonstruktioner

Anvisning 136

Bygningers lydisolering

Anvisning 139

Bygningers fugtisolering

Anvisning 140

Trækonstruktioner

Anvisning 152

Indeklimaet i boligen

Anvisning 168

Boligplan og brugsværdi

Anvisning 178

Bygningers fugtisolering

Anvisning 180

Badeværelser

Anvisning 182

Indeklimahåndbogen

Anvisning 184

Bygningers energibehov

SBi 2011:04

Min klimaplan

SBi-anvisning 233

Radonsikring af nye bygninger

By og Byg Anvisning 208

Beregninger af bygningers varmebehov

SBI-rapport 161

Boligventilationssystemer

SBi 2010:46

Paldiski Road

SBi 2010:37

Skattens Hus, Oslo

SBi 2010:33

Shopping Centre 2

SBi 2010:32

Shopping Centre 1

SBi 2010:29

Baltic Sea House

SBi 2010:28

Tulli Business Park

SBi 2010:22

Public Housing

SBi 2010:10

Balanceret murværk

SBi-anvisning 229

Byggematerialer med asbest

SBi-anvisning 228

Asbest i bygninger

SBi-anvisning 227

Korrosion i vvs-installationer

SBi-anvisning 226

Tagboliger - byggeteknik

SBi 2009:22

Elforbrug til IKT

SBi 2009:21

BadButik A/S

SBi 2009:18

TRANS-USERS

SBi-anvisning 224

Fugt i bygninger

SBi 2009:10

Varmt Brugsvand

SBi 2008:21

Snelast på tage

SBi-anvisning 221

Efterisolering af etageboliger

Uden for serie

En Århusantropologi

SBi-anvisning 222

Tilgængelige boliger

SBi-anvisning 219

Dagslys i rum og bygninger

SBi 2008:09

Sommerhuse

SBi 2008:10

Unges udeliv

SBi-anvisning 220

Lysstyring

SBi 2008:01

Privat boligudlejning

SBi-anvisning 214

Klimaskærmens lufttæthed

SBi 2007:02

Råhus + Teknik

Uden for serie

Skolen finder sted

Uden for serie

Arkitektur og energi

SBi-anvisning 212

Energieffektive skoler

SBi 2006:05

Kvalitet og byggefejl

By og Byg Dokumentation 001

Ventilerede hulrum i vægkonstruktioner

SBi-anvisning 213

Bygningers energibehov

Uden for serie

Demokrati og deltagelse

Anvisning 130, tillæg

Rapportskema for indeklimamåling

Uden for serie

NatVent

Video

Det hjalp

SBi-anvisning 210

Trækonstruktioner - Beregning

SBi 2005:01

LCC for byggverk

SBi 2004:01

Den mangfoldige by

By og Byg Dokumentation 064

Partnering i udførelse

By og Byg Resultater 037

Partnering i praksis

By og Byg Dokumentation 063

3D-visualisering i arkitektkonkurrencer

By og Byg Dokumentation 061

Bedre produktivitet ved renovering

By og Byg Dokumentation 059

Turbobygning af nye undervisningslokaler

By og Byg Dokumentation 058

Måling på alternative isoleringsmaterialer

By og Byg Dokumentation 055

Sammenligning af dansk og svensk boligbyggeri

By og Byg Resultater 035

Den virtuelle prøvelejlighed

By og Byg Dokumentation 056

Leg og læring ude

By og Byg Resultater 034

Gode udemiljøer ved nordiske skoler

By og Byg Resultater 031

Lyset i skolen

By og Byg Dokumentation 053

Dagslysforhold for dannebrogsvinduer

By og Byg Resultater 033

Halmhuse

By og Byg Dokumentation 049

Bygherrer i Danmark