Ydelse

Tilgængelighedsvurdering af byggeri, udearealer og transport

Med en tilgængelighedsvurdering fra SBi kan du sikre, at byggeprojektet bliver tilgængeligt fra starten og dermed undgå ubehagelige overraskelser undervejs i byggeriet samt fordyrende tilretninger i det færdige byggeri.

Med en tilgængelighedsvurdering fra Statens Byggeforskningsinstitut kan bygherre og ejer få større sikkerhed for, at et byggeprojektet disponeres som tilgængeligt fra starten, og mindske antallet af fejl undervejs i byggeriet.

Vi har mange års erfaring i at vurdere et projekt i alle dets faser og kan bidrage til, at byggeriet opfylder krav og vejledning i BR10 eller højere standarder for tilgængelighed. Vurderingen kan efter aftale udføres ud fra bygningsreglementet, SBi-anvisninger, SBi-tjeklister, BYGST-standarder m.v.

Vi foretager tilgængelighedsvurdering af byggeri og udearealer på flere niveauer:

Screening

Screeningen er en generel gennemgang af projektet, og resultatet kan være en udpegning af de områder, hvor projektet skal eller bør tilrettes, eksempelvis for at opfylde tilgængelighedskravene i bygningsreglementet. Screening kan foregå ved et projektmøde eller på grundlag af fremsendt tegningsmateriale.

Ekspertvurdering

Med en ekspertvurdering får du en detaljeret gennemgang af et dispositionsforslag, projektforslag, forprojekt eller et hovedprojekt. Ekspertvurderingen ledsages af en rapport, som kan indeholde en vurdering af tilgængeligheden og anvisninger på løsninger af eventuelle problemstillinger.

Opfølgning

Undervejs i projekterings- og udførelsesfasen kan Statens Byggeforskningsinstitut levere sparring på problemstillinger, som opstår undervejs. Vi kan på specifikke områder give råd om, hvordan funktionskravene opfyldes i respekt for den gode arkitektur, for eksempel i forbindelse med adgangsforhold eller trapper.

Vi kan også udføre en vurdering af det udførte byggeri i detaljer og levere en opgørelse over, hvilke elementer der skal og bør tilrettes for at sikre, at byggeriet bliver tilgængeligt. Endelig kan vi tilbyde hotline på specifikke områder.

Pris

Vi udfører tilgængelighedsvurderinger mod honorar, som aftales, før opgaven iværksættes. Afhængig af opgavens karakter ligger vores timesats i 2014 mellem 880 og 1.220 kr. + moms.

For uddybende information, kontakt  tilgængelighedsrådgiverne arkitekt MAA Lone Sigbrand, arkitekt MAA Lars Pedersen, civilingeniør Søren Ginnerup eller via telefon 99 40 25 25.

 

 

.

Sidst opdateret 24. juni 2014