Stort behov for rådgivning om tilgængelighed

Skærpede krav i BR08 om tilgængelighed i bygninger har øget behovet for rådgivning om, hvordan man udformer tilgængelige bygninger og udearealer uden at gå på kompromis med de byggetekniske hensyn.
Der er stor interesse blandt de professionelle aktører på byggeområdet for at bruge SBi's rådgiverservice om tilgængelighed. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om at etablere underlag, hvor synshandicappede kan orientere sig ved hjælp af mobilitystokkens berøring med kanter og skift i belægningsmaterialer. (Foto: Lone Sigbrand).

Der er stor interesse blandt de professionelle aktører på byggeområdet for at bruge SBi's rådgiverservice om tilgængelighed. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om at etablere underlag, hvor synshandicappede kan orientere sig ved hjælp af mobilitystokkens berøring med kanter og skift i belægningsmaterialer. (Foto: Lone Sigbrand).

Kravene om tilgængelighed i bygninger er blevet skærpet i det nye Bygningsreglement 2008 (BR08). Det har øget behovet for rådgivning om, hvordan man udformer tilgængelige bygninger og udearealer uden at gå på kompromis med de byggetekniske hensyn, bl.a. med hensyn til fugt.       

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har nu i toethalvt år tilbudt tilgængelighedsrådgivning af forskellig karakter til alle, der står med et spørgsmål om tilgængelighed til bygninger og udearealer. Brugerne, i form af handicaprådene, var dem der lagde ud med at benytte den nye rådgivningsservice, men nu har interessen bredt sig, så det især er de projekterende arkitekter, landskabsarkitekter og kommunale byggesagsbehandlere, der bruger servicen.

Se hele pressemeddelelsen: 'Stort behov for rådgivning om tilgængelighed' (06.11. 2008 ).

Se mere om SBi's rådgivningsydelser vedr. tilgængelighed.

Forskere

Lone Sigbrand

Sidst opdateret 07. november 2008