Stort behov for rådgivning om tilgængelighed

Kravene om tilgængelighed i bygninger er blevet skærpet i BR08. Det har øget behovet for rådgivning om, hvordan man udformer tilgængelige bygninger og udearealer uden at gå på kompromis med de byggetekniske hensyn.

Kravene om tilgængelighed i bygninger er blevet skærpet i det nye Bygningsreglement 2008 (BR08). Det har øget behovet for rådgivning om, hvordan man udformer tilgængelige bygninger og udearealer uden at gå på kompromis med de byggetekniske hensyn, bl.a. med hensyn til fugt.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet har nu i toethalvt år tilbudt tilgængelighedsrådgivning af forskellig karakter til alle, der står med et spørgsmål om tilgængelighed til bygninger og udearealer. Brugerne, i form af handicaprådene, var dem der lagde ud med at benytte den nye rådgivningsservice, men nu har interessen bredt sig, så det især er de projekterende arkitekter, landskabsarkitekter og kommunale byggesagsbehandlere, der bruger servicen.

"Det er de professionelle aktører på byggeområdet, der oftest benytter sig af SBi's rådgivning om tilgængelighed i bygninger. Og dermed har vi fat i den primære målgruppe for vores rådgivningsvirksomhed", siger Lone Sigbrand, der er tilgængelighedsrådgiver på SBi.

Tilgængelighed behøver ikke give tekniske problemer

Mange af henvendelserne til SBi's tilgængelighedsrådgivere går da også på tolkning af myndighedsbestemmelserne. Men kunderne vil i mange tilfælde også gerne have en vurdering af det helt konkrete projekt, de er i gang med. De vil gerne diskutere tegningsmaterialet for at finde de bedste løsninger. Og endelig er der en udbredt bekymring for, om tilgængelighed kan resultere i nogle teknisk ringere løsninger. F.eks. har der været megen tale om, at krav vedr. niveaufri adgang giver større risiko for indtrængende fugt.

"Til det må vi bare sige, at hvis man anvender de rigtige løsninger, så er der ikke større risiko for byggetekniske problemer end ellers. Tværtimod vil jeg hævde, at den grundigt gennemtænkte løsning, som både lever op til kravene vedr. tilgængelighed og er byggeteknisk velfungerende, ofte vil være bedre end de mange ad hoc-løsninger, der florerer i byggeriet", pointerer Lone Sigbrand.

En af de store udfordringer er ombygning af eksisterende byggeri. I disse tilfælde mødes arkitekt og rådgiver ofte ude på stedet til et kort møde for at diskutere løsningsmulighederne. Den geografiske afstand til rådgivningsopgaven er ikke noget problem, da SBi's rådgivere er placeret både øst og vest for Storebælt.

"Vi er meget glade for den store interesse, for det betyder, at nye og ombyggede bygninger vil være tilgængelige for personer med funktionsnedsættelse. Det giver altid det bedste resultat, ikke kun funktionsmæssigt og æstetisk, men også økonomisk, at tilgængelighed bliver tænkt ind i byggesagen fra starten", siger Lone Sigbrand.

Læs mere om SBi's rådgivningsydelser på sbi.dk/tilgængelighed.

Til redaktionen: Yderligere oplysninger kan fås hos tilgængelighedsrådgiver Lone Sigbrand.

Forskere

Lone Sigbrand

Der er stor interesse blandt de professionelle aktører på byggeområdet for at bruge SBi's rådgiverservice om tilgængelighed. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om at etablere underlag, hvor synshandicappede kan orientere sig ved hjælp af mobilitystokkens berøring med kanter og skift i belægningsmaterialer. (Foto: Lone Sigbrand).

Der er stor interesse blandt de professionelle aktører på byggeområdet for at bruge SBi's rådgiverservice om tilgængelighed. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om at etablere underlag, hvor synshandicappede kan orientere sig ved hjælp af mobilitystokkens berøring med kanter og skift i belægningsmaterialer. (Foto: Lone Sigbrand).

Sidst opdateret 24. september 2012