Rådgivning, formidling og kurser

SBi yder rådgivning, formidling og kurser inden for tilgængelighed af byggeri og bygningsnære udearealer. Kort telefonrådgivning er uden udgifter for modtageren. Pris for kurserne efter aftale.

Rådgivning

SBi yder gratis rådgivning om tilgængelighedsforhold ved korte spørgsmål i alle typer byggesager i forhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), SBi’s tjeklister om tilgængelighed, SBi anvisning 230 om bygningsreglement 2010 samt øvrige SBi anvisninger om tilgængelighed. Rådgivningen er rettet mod forståelsen af de tekniske aspekter i de pågældende dokumenter.

Spørgsmål vedrørende mere juridisk fortolkning af krav i bygningsreglementet bedes efter aftale rettet direkte til Trafik- og Byggestyrelsen (TBST)

SBi´s telefoniske rådgivning varetages af tilgængelighedsrådgiverne cand.scient. Philip H. Jensen, phj@sbi.aau.dk, og ingeniør Annette Bredmose, aeb@sbi.aau.dk.

De kan kontaktes telefonisk via 99 40 25 25 eller pr. mail.

Rådgivning i længerevarende sager som fx

 • indledende gennemgang af fx dispositionsforslag og hovedprojekter til nybyggeri eller ombygninger
 • gennemgang af et eksisterende byggeri

afregnes efter SBi's normale timetakster. Der gøres opmærksom på, at SBi ikke udfører detailprojektering; her henvises i stedet til private organisationer for kontakt til rådgivere med erfaring i tilgængelighed. 

Formidling

SBi tilbyder webbaserede anvisninger om tilgængelighed på www.anvisninger.dk/tilgaengelighed. Tjeklister til BR, BYGST-standarder, jernbanestationer, færgeterminaler, idrætsbyggeri, vejregler m.v. findes på sbi.dk/tjeklister.

SBi-anvisning 258 om Bygningsreglementet findes med fri adgang på SBi's hjemmeside. Her er mange af de basale forhold omkring tilgængelighed indarbejdet.

Andre SBi-anvisninger om tilgængelighed kan købes ligesom SBi's øvrige anvisninger. Det gælder web-baserede og trykte SBi-anvisninger, SBi-rapporter og lignende publikationer.

ERFA-dage med faglig erfaringsudveksling om aktuelle emner tilbydes en til to gange om året.

Læs mere om kommende og tidligere arrangementer

Kurser

SBi tilbyder flere typer kurser, fx:

 • Auditorkursus for rådgivere og andre professionelle over 5 dage
 • Kort intro-kursus om tilgængelighed
 • Kort  kursus i tilgængelighed for projekterende
 • Grundkursus i tilgængelighed for kommunale byggesagsbehandlere

  Kurserne kan indgå som del af et andet arrangement. Kurserne kan afholdes ude af huset eller på SBi. Kurser, der afholdes på SBi, er generelt de billigste. Skræddersyede kurser afregnes efter SBi's normale timetakster.

  Læs mere om  Tilgængelighedskurser eller kontakt tilgængelighedsrådgiverne

  Du kan også ringe på SBi's telefon 99 40 25 25.

  Sidst opdateret 25. november 2016