Ydelse

Kurser

SBi tilbyder kurser i tilgængelighed for personalegrupper i virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der vil have indblik i tilgængelighed.

Foto: Briller, der simulerer nedsat syn, afprøves på en prøv selv tur.

Tilgængelighed mærkes først, når den ikke er der, og det er vores erfaring, at den bedste måde at få indblik i både problemer og gode løsninger, er ved selv at prøve dem.

Derfor tilbyder SBi kurser i tilgængelighed for personalegrupper i virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner, der vil have indblik i tilgængelighed. Som en del af alle kurser sendes deltagerne på en tankevækkende "prøv selv tur".

Vi tilbyder følgende kurser:

Tilgængelighed - en oplevelse af teori i praksis

(Introduktionskursus, varighed: tre timer)

Hvad har en person med funktionsnedsættelser egentlig brug for? Hvordan sikrer man det gode møde, indretningen på arbejdspladsen og i de fysiske omgivelser? Tilgængelighed i samfundet er nøgleordet og begrebet skal opleves på en udfordrende "prøv selv" tur. Når man færdes som kørestolsbruger eller som blind,  opdager man hvor lidt der egentlig skal til, før det er svært for mange mennesker at færdes. Kurset introducerer desuden lovgivning, herunder det gældende bygningsreglement 2010, BR 10, og den tilhørende SBi-anvisning 230 om BR10 samt danske standarder på tilgængelighedsområdet med fokus på brugergruppers behov i de fysiske omgivelser.

Læs mere om introduktionskurset

Læs mere om kommende og tidligere arrangementer

BR 10 og tilgængelighed

(Introduktionskursus, varighed max. 2 timer)

Den 1. januar 2011 trådte det nye bygningsreglement 2010 efter en overgangsperiode fuldt i kraft, og en ny bestemmelse om information om orientering er tilføjet. På kurset gennemgås krav til tilgængelighed i BR 10 samt i den tilhørende SBi-anvisning 230: Anvisning om Bygningsreglement 2010. Desuden præsenteres SBi's populære arbejdsredskab på tilgængelighedsområdet: Tjeklister til BR10. Kurset er et tilbud  til virksomheder, kommuner, handicapråd og uddannelsesinstitutioner mm. Bemærk, kurset indeholder ikke en prøv-selv del. Kontakt SBi's rådgivere for at høre mere om kurset.

Link til SBi's tilgængelighedsrådgivere

Tilgængelighed - visioner og redskaber til fremtidens byggeri

(Videregående kursus, varighed fem timer)

Du eller din arbejdsgruppe sidder med ansvaret for byggeprojekter, der skal leve op til de skærpede krav på  tilgængelighedsområdet i lovgivningen. Der er meget at holde styr på.

Derfor fokuserer dette kursus især på lovgivning og standarder inden for byggeri og udemiljøer. På baggrund af inspirerende eksempler, relevante for jeres specifikke arbejdsområder introduceres redskaber og arbejdsmetoder, der gør det lettere at planlægge og projektere tilgængeligt efter de skærpede lovkrav i bygningsreglementet. Konsekvenserne af krav i BR 10 og den tilhørende SBi-anvisning 230 og tilgængelighedsløsninger i de fysiske omgivelser afprøves og vurderes.

Læs mere om det videregående kursus

Tilgængelighed - "gå-hjem" møde

(Opdateringskursus efter behov)

Du eller din arbejdsgruppe sidder måske fast i en konkret faglig udfordring på tilgængelighedsområdet i et bestemt projekt. (F.eks. planlægning, renovering eller projektering af: offentlige bygninger, private boliger, veje og udearealer, trafikterminaler, plejekrævende boliger for ældre, m.fl.).

Vi stiller op med inspirerende eksempler med fokus på lovgivning og standarder på netop det område du har brug for. Så er du fagligt godt klædt på til at tage de rette valg, der sikrer imod fejl og mangler i det konkrete projekt.

Kontakt tilgængelighedsrådgiverne Lone Sigbrand, Søren Ginnerup eller Lars S. Pedersen fra SBi og få et tilbud på mulighederne for dig og dine kolleger.

Tilgængelighed - skræddersyet handlingsplan og medarbejderuddannelse

(Specialiseret samarbejde med kommuner og private virksomheder)

Mest mulig tilgængelighed for pengene! Begrebet tilgængelighed er for alvor kommet på den politiske dagsorden. I forbindelse med den kommende strukturreform, er det derfor vigtigt at få sat system på tilgængelighedsindsatsen i de nye kommunens planlægnings- og byggeaktiviteter.

Samtidig forventes det private erhvervsliv, som partner i byggeaktiviteter at  leve op til begrebet god tilgængelighed. Start med dig selv - tag et kig på din egen arbejdsplads. Er den f.eks. gearet til at modtage en medarbejder eller kunde med funktionsnedsættelser?

SBi ved hvad der skal til og har udviklet en række handlings- og uddannelsesplaner til systematisering i offentlige og private virksomheder. Planer der sikrer den bedst mulige indsat for flest mulige.

Tilgængelighed i bygninger og udearealer

(SBi-kursus, varighed 5 dage)

Bliv auditor i tilgængelighed på fem kursusdage og lær, hvordan man overholder Bygningsreglementets tilgængelighedskrav.

SBi's efteruddannelse som auditor og tilgængelighedsrevisor for bygninger og bygningsnære udearealer varer i alt en uge, fordelt over tre måneder, hvor der løses tre hjemmeopgaver og afsluttes med en kort eksamen samt en selvvalgt opgave. Hvis eksamen bestås og opgaven godkendes, anses deltageren for at have tilstrækkeligt overblik og detailkendskab til at kunne gennemgå byggeprojekter og sikre, at der ikke optræder alvorlige fejl i disse, når det gælder tilgængelighedsbestemmelserne i Bygningsreglementet.

Du kan læse meget mere om kurset og se datoer for kommende kurser på www.sbi.dk/kurser/tilgængelighed

Demensvenlige plejeboliger

(SBi-kursus, varighed 1 dag)

Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme. Læs venligst meget mere om kurset og se datoer for kommende kurser på www.sbi.dk/kurser/demens

 

Kontakt tilgængelighedsrådgiverne Lone Sigbrand, Søren Ginnerup eller Lars S. Pedersen fra SBi og få et tilbud på mulighederne for netop din kommune eller private virksomhed.

Sidst opdateret 11. februar 2016