Demensvenlige plejeboliger

Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.

Kursus 5. oktober 2017 kl. 9.00 til 16.00

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Få den nyeste viden om, hvordan du indretter plejeboliger, så de bliver bedre egnet til beboere med demenssygdomme.

  • Udformning af nye plejeboliger til beboere med demens
  • Ombygning og indretning af plejeboliger med hensyn til demenssygdomme

Deltagerpris: 4.300 kroner (inkl. SBi-anvisning 259, ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’ og SBi-anvisning 263 'Plejeboliger for personer med demens - detaljer og eksempler' og forplejning i løbet af hele kursusdagen).

Tilmeld dig kurset 5. oktober 2017

Flere og flere bliver demente

Sandsynligheden for at få en demenssygdom øges med alderen. Middellevealderen stiger, og derfor vil en voksende andel af befolkningen også opleve at blive demente.

Det øger behovet for plejeboliger, der ikke kun er egnede til personer med fysiske funktionsnedsættelser, men også tager hensyn til beboere med demenssygdomme.

En række initiativer sigter i øjeblikket mod at fremme ombygning og udbygning af eksisterende plejeboliger til i højere grad at kunne opfylde behov hos beboere med demens.

Bl.a. uddeler Sundheds- og Ældreministeriet penge fra satspuljen til formålet.

Kursus med de førende eksperter

På SBi’s kursus møder du landets førende eksperter, når det handler om plejeboliger for personer med demenssygdomme.

Portrætfoto af Lone Sigbrand, cirkulær udsparring.
Seniorkonsulent, arkitekt MAA Lone Sigbrand

Lone Sigbrand har siden 2006 arbejdet med tilgængelighed hos SBi med rådgivning af tegnestuer, efteruddannelse af rådgivere og udvikling af nye retningslinjer for byggeri vedr. tilgængelighed. Hun har bl.a. været forfatter til SBianvisning 259, ’Plejeboliger for personer med demens – indledende spørgsmål’.

Portrætfoto af Nanet Mathiasen, cirkulær udsparring.

Forsker, arkitekt MAA, ph.d. Nanet Mathiasen

Nanet Mathiasen har 17 års erfaring som underviser og forsker i lys på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Siden 2015 har hun været ansat som forsker på SBi, hvor hun har fokus på universelt design, herunder særligt plejeboligers arkitektur.

Portrætfoto af Inge Mette Kirkeby, cirkulær udsparring.

Seniorforsker, arkitekt MAA, ph.d. Inge Mette Kirkeby

Inge Mette Kirkeby har en doktorgrad i arkitektur fra KTH i Stockholm og har gennem de seneste 15 år forsket i offentlige bygningers arkitektur, renovering af almene boliger, samt hvordan forskningsbaseret viden bliver formidlet til og anvendt blandt praktiserende arkitekter.


På kurset får du en række anbefalinger vedr. demensvenlige plejeboliger, der supplerer de krav, som i øvrigt stilles til en plejebolig.

Kommende kurser

Kurset afholdes hos SBi, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV, kl. 9.00-16.00.

 

Ældre kvinde sidder i armstol og holder en kat i armene.

(Foto: Colourbox)

Sidst opdateret 14. marts 2017