Forskningsudgivelse

Brugervenlig affaldssortering

I rapporten sættes fokus på de problemer, som handicappede og ældre har med affaldssortering, og der gives en praktisk anvisning på, hvordan affaldssorteringen kan tilrettelægges, så den bliver anvendelig for en langt bredere kreds af brugere, herunder handicappede og ældre.

Handicaphensyn og tilgængelighed

I rapporten sættes fokus på de problemer, som handicappede og ældre har med affaldssortering.
To danske undersøgelser viser, at det bestående beholdermateriel er udformet sådan, at affaldssorteringen i stor udstrækning afskærer handicappede i at håndtere affald på lige fod med andre.
I rapporten redegøres for et forsøg med beholdermateriel, der er tilrettet ud fra handicapvenlige funktionskrav og afprøvet af beboere i tre etageejendomme.
Sidste del af rapporten er udformet som en praktisk anvisning på, hvordan affaldssorteringen kan tilrettelægges, så den bliver anvendelig for en langt bredere kreds af brugere, herunder handicappede og ældre.
Rapporten henvender sig til hele rækken af aktører på affaldsområdet.

Bestil publikationen 'Brugervenlig affaldssortering' (2000)

Pressemeddelelse: 'Handicappede og ældre skal kunne sortere deres affald' (03.10.2000)

SBI-rapport 326 er oversat til engelsk og udgivet digitalt som SBI Report 326. Den engelske version kan downloades gratis.

Forskere

Philip Jensen, Christian Woetmann Nielsen

Sidst opdateret 21. april 2006