Udstyr og installationer

Billetautomater Malmø Centralstation

Bygningsreglement 2010 og SBi-anvisning 230

Bygningsreglement 2010 og SBi-anvisning 230 indeholder krav og vejledninger til bl.a. udstyr og installationer i byggeri.

Gå til tjeklisten Tilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

Andre vejledninger, publikationer og links på hjemmesiden

Vejledning

Tilgængelighed til IT og Internet

Vejledning om tilgængelighed til IT og Internet kan fås hos IT- og Telestyrelsens Kompetencecenter it for alle (KIA).

Rapport

Smart home teknologi

En håndbog om brugerne og deres erfaringer med Smart Home teknologi, d.v.s. bygningsinstallationer som kan "snakke sammen" og derved give større brugervenlighed og fleksibilitet.

Vejledning

Greb og kontakter

Udformning af funktionelle og handicapvenlige greb og kontakter.

Vejledning

Handicaptilgængelig udformning af brugerbetjente anlæg

En faktaark for bestemmelser, der skal følges, samt anbefalinger, der bør følges ved udformning af f.eks. IT-standere, betalings- og selvbetjenings-automater, systemer til adgangskontrol og andre anlæg med publikumsrettede servicefunktioner

Forskningsudgivelse

Brugervenlig affaldssortering

I rapporten sættes fokus på de problemer, som handicappede og ældre har med affaldssortering, og der gives en praktisk anvisning på, hvordan affaldssorteringen kan tilrettelægges, så den bliver anvendelig for en langt bredere kreds af brugere, herunder handicappede og ældre.