Vejregel

Vejvisning for handicappede

Vejreglen binder vejvisning sammen med vejudformning for handicappede.

Hæfte 7

"Vejvisning for handicappede"
(Endelig udgave afventer ikrafttræden af bindende bestemmelser)

 

Denne vejregel koncentrerer sig om, hvilken vejvisning, der skal være, når de gængse krav til fysisk udformning i øvrigt er opfyldt. Se publikationer vedrørende dette i bilag. Målet er således at binde vejvisning og vejudformning for handicappede sammen, frem for at se på disse faktorer enkeltvis.

 Vejvisning for handicappede (2005)

Sidst opdateret 07. august 2008