DS-håndbog 105

Udearealer for alle.

Udearealer for alle. Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden (Købes hos Dansk Standard)

Håndbogen er til dels koordineret med SBi's tjeklister og SBi 230 og omhandler særligt udearealer og problemer og særlige behov for handicappede. Anvisninger om udendørs foranstaltninger såsom skiltning, farver, belysninger, trapper, ramper, toiletter og parkeringspladser. Adgangsforhold til bygninger. Fodgængerstier, kantstene, forgængerovergange og legepladser. Rekreative områder såsom haver, parker og sportsanlæg. Lettelse af handicappedes adgang til at ride, fiske, sejle, bade og campere.

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 02. december 2016