DS-Håndbog 105.2

Rekreative arealer for alle

Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling. (Købes hos Dansk Standard)

Publikation er resultatet af flere års arbejde med tilvejebringelse af oplysninger om rekreative områder og anlæg, hvor der er søgt etableret adgangs- og benyttelsesmuligheder også for handicappede. Arbejdet har undervejs været kombineret med initiativer til påvirkning af indretningen af nye eller eksisterende anlæg. Publikationen illustrerer, at det drejer sig om et stort antal muligheder med meget variende indhold. Det er ikke hensigten, at eksempelsamlingen skal fungere som en indretningsvejledning bortset fra de særlige forslag i afsnittet herom. I almindelighed henvises til DS-håndbog 105 "Udearealer for alle".

 

Køb DS-Håndbog 105.2 hos Dansk Standard

Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 21. april 2017