Vejregel

Færdselsarealer for alle

På vejområdet findes en håndbog i tilgængelighed med status af en vejregel.

Færdselsarealer for alle: Håndbog i tilgængelighed

På vejområdet findes en håndbog i tilgængelighed med status af en vejregel, som Vejregelrådet har godkendt til brug blandt vejbestyrelser. Den nye udgave af håndbogen er fra januar 2013.

Håndbogen beskriver principperne for tilgængelighedsrevision og er tænkt som:

  • lærebog for uddannelsen af tilgængelighedsrevisorer på vejområdet
  • lærebog i udformning af tilgængelige færdselsarealer

Indholdet opsummerer vejledningerne:

  • Vejregler for veje og stier i åbent land
  • Vejregler for Byernes trafikarealer

og er koordineret med BR 2010, som gælder for adgang til bygninger.

Håndbogen findes elektronisk hos Vejdirektoratet:

Færdselsarealer for alle – Håndbog i tilgængelighed 2013 (PDF)

Sidst opdateret 08. april 2013