Transport

Foruden Bygningsreglementet gælder der også andre krav, når der er tale om togstationer på de såkaldte TEN-strækninger i EU. Kravene til tilgængelighed har status af lov i EU gennem et tilhørende direktiv, og omfatter bygninger, perroner og rullende materiel.

Den letteste måde at finde de samlede krav til stationer fra EU, Bygningsreglementet og DSB er gennem DSB's tilgængelighedsstandard nedenfor.

DSB indendørs ledelinje HorsensDSB trappe på adgangsareal 2Indgang til tog uden trin

DSB Tilgængelighedsstandard for stationer

DSB tilgængelighedsstandard består af en række tjeklister, som skal anvendes ved nybyggeri, ombygning og modernisering af de kundevendte arealer på DSB's stationer. Listerne indeholder de europæiske krav fra TSI-PRM, Bygningsreglement 2010 samt DSB's egne krav til god tilgængelighed. Se mere om baggrunden i forordet. Tjeklisterne opdateres løbende af DSB og SBi.

Hvis man vil læse TSI-PRM baggrundsdokumentet  fra EU kan det hentes her.TSI-PRM betyder Teknisk Specifikation for Interoperabilitet for Personer med Reduceret Mobilitet.

TSI-PRM indeholder også EU's mindstekrav for tilgængelighed til nye og ombyggede tog, dvs. det rullende materiel. Denne del er ikke medtaget i DSB-standarden. TSI-PRM er ved at blive omsat til en række europæiske CEN-standarder, som skal bruges ved godkendelsen af stationer og rullende materiel. Standarderne findes foreløbig som drafts (foråret 2012).

Forskningsudgivelse

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Denne standard giver et overblik over, hvordan passagerskibe kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Forskningsudgivelse

Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

Denne standard giver et samlet overblik over, hvordan færgeterminaler kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

DSB og TSI - Kvalitetskrav for definitioner af udtryk

DSB og TSI kvalitetskrav for definitioner af udtryk, der bruges i TSI'en

TSI, BR 10 og DSB - Møbler og fritstående anordninger

DSB og TSI kvalitetskrav for møbler og fritstående anordninger

TSI, BR 10 og DSB - Kvalitetskrav for hindringsfri strækninger

TSI, BR 10 og DSB kvalitetskrav for hindringsfri strækninger

TSI, BR 10 og DSB Belysning på adgangs- og tilkørselsarealer

DSB og TSI kvalitetskrav for belysning på adgangs- og tilkørselsarealer

TSI, BR 10 og DSB kvalitetskrav for orientering

DSB og TSI kvalitetskrav for orientering

TSI, BR 10 og DSB - Elevatorer

DSB og TSI kvalitetskrav for elevatorer

TSI, BR 10 og DSB Markering af fælles adgangsveje - Indendørs ledelinjer

TSI, BR 10 og DSB kvalitetskrav for markering af fælles adgangsveje

TSI, BR 10 og DSB Ombygninger

DSB og TSI kvalitetskrav for ombygninger

TSI, BR 10 og DSB Døre

Tjekliste for døre

TSI, BR 10 og DSB - Niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje

DSB og TSI kvalitetskrav for niveaufri adgang og ramper i fælles adgangsveje

TSI, BR 10 og DSB - Wc-rum

DSB og TSI kvalitetskrav for wc-rum, offentlige tilgængelige eller for andre end beskæftigede

TSI, BR 10 og DSB - Trapper i fælles adgangsveje

DSB og TSI kvalitetskrav for trapper i fælles adgangsveje

TSI, BR10 og DSB Taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer

DSB og TSI kvalitetskrav for for taktil adskillelse og markering på adgangs- og tilkørselsarealer og udendørs og indendørs ledelinjer

TSI, BR 10 og DSB - Løfteplatforme og trappelifte

TSI, BR 10 og DSB kvalitetskrav for løfteplatforme, trappelifte og perronlifte

TSI, BR10 og DSB Trapper på adgangs- og tilkørselsarealer

DSB og TSI kvalitetskrav for trapper på adgangs- og tilkørselsarealer

TSI, BR 10 og DSB Belægninger på adgangs- og tilkørselsarealer

DSB og TSI kvalitetskrav for belægninger på adgangs- og tilkørselsarealer

TSI, BR 10 og DSB - Installationer og teleslynge

DSB og TSI kvalitetskrav for installationer og teleslynge

TSI, BR 10 og DSB Parkeringspladser for personer med handicap

DSB og TSI kvalitetskrav for parkeringspladser for personer med handicap

TSI, BR 10 og DSB - Handicaptilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

DSB og TSI kvalitetskrav for handicaptilgængelig indretning af brugerbetjente anlæg

TSI, BR 10 og DSB Ramper og udligninger på adgangs- og tilkørselsarealer

DSB og TSI kvalitetskrav for belysning på adgangs- og tilkørselsarealer

TSI, BR 10 og DSB - Afmærkning af glasdøre og glaspartier

DSB og TSI kvalitetskrav for afmærkning af glasdøre og glaspartier