Forskningsudgivelse

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Denne standard giver et overblik over, hvordan passagerskibe kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Standarden består af tjeklister, der gennemgår, hvad man skal huske både i den tidlige projekteringsfase og i de senere detailprojekteringsfaser. Ved at følge tjeklisterne sikrer man sig, at man overholder de gældende krav, standarder og vejledninger for passagerrettigheder og ligeværdig tilgængelighed. Tjeklisterne henvender sig til rederier og er primært tiltænkt nybyggeri, men kan også anvendes ved ombygninger.

Se eller download pdf-version af 'Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe' (2014)

Download Wordudgave af 'Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe' (2014)

Sidst opdateret 20. januar 2016