Bedre indretning til søs

To nye standarder for rederierne skal hjælpe med at indrette passagerskibe og havneterminaler, så også passagerer med handicap kan få en ligeværdig rejse til søs.

To nye standarder for rederierne skal hjælpe med at indrette passagerskibe og havneterminaler, så også passagerer med handicap kan få en ligeværdig rejse til søs.

SBi står bag udgivelsen af rederiernes nye standarder. Standarderne samler de krav og vejledninger, der findes på tilgængelighedsområdet, og omsætter dem til tjeklister med konkrete, målbare tiltag.

”Hvis alle passagerer får bedre mulighed for at klare sig selv, kan rederierne bruge færre ressourcer på assistance, og passageren med et handicap opnår større grad af ligeværdighed,” siger skibsingeniør og tilgængelighedsrådgiver Annette Bredmose fra SBi.

Det er Danmarks Rederiforening og Bilfærgernes Rederiforening, der har taget initiativ til to standarder, som er finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Standarderne har været i høring hos Danske Handicaporganisationer, Søfartsstyrelsen og rederierne. 

Standarderne er gratis tilgængelige på sbi.dk/tilgaengelighed

Læs mere om rederiernes nye standarder for tilgængelighed

Bedre indretning til søs

Forsiden af rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe.

Sidst opdateret 27. oktober 2014