Bedre indretning til søs

To nye standarder for rederierne skal hjælpe med at indrette færgeterminaler og passagerskibe, så også passagerer med handicap kan få en ligeværdig rejse.

Selvom man sidder i kørestol, har man på lige fod med andre ret til at komme med offentlig transport. Det står bl.a. formuleret i EU’s passagerrettigheder. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København har netop udgivet to standarder for de danske passagerskibsrederier, der samler gældende lovgivning og gode råd, når der skal bygges færgeterminaler og passagerskibe, der er tilgængelige for alle uanset handicap.

Det er Danmarks Rederiforening og Bilfærgernes Rederiforening, der har taget initiativ til to standarder.

”Vi ser et behov for at få fokus på indretningen af nye terminaler og færger, når det gælder tilgængelighed for passagerer med handicap. Dels for at leve op til passagerrettighederne. Men også fordi det er vigtigt for rederierne, at passagerer med handicap på lige fod med andre oplever kvalitet og ligeværdighed, når de skal ud at sejle,” siger chefkonsulent Morten Glamsø fra Danmarks Rederiforening.

”Hidtil har der ikke været et sted, hvor rederierne kunne forholde sig samlet til lovgivningen, vejledninger og de gode råd, der er på tilgængelighedsområdet. Det har de nu,” siger han. 

Målbare tiltag
Rederiernes standarder er udarbejdet af SBi, der bl.a. forsker i tilgængelighed inden for byggeri og transport.

”Rederiernes to nye standarder består af tjeklister, der omsætter de krav og vejledninger, der findes på tilgængelighedsområdet, til konkrete, målbare tiltag. Hvis man følger dem, kan rederierne og deres rådgivere sikre sig, at de kommer rundt om alle de væsentlige aspekter af tilgængelighed, fra man som passager ankommer til færgeterminalen, til man er ombord på skibet. Både så rederierne lever op til EU Forordningens passagerrettigheder, Bygningsreglementet og Søfartsstyrelsens krav om tilgængelighed for personer med handicap,” fortæller skibsingeniør og tilgængelighedsrådgiver Annette Bredmose fra SBi. 

Få tjek på tilgængeligheden tidligt
Det er vigtigt at arbejde tilgængeligheden ind allerede i designfasen, understreger Morten Glamsø.

”Færger sejler i mange år, og det er svært og dyrt – nogle gange umuligt – at modificere skibe, når de først er bygget. Fx vil det være umuligt at installere nye elevatorskakte. Det skib, der bliver bygget, er også dét, der bliver skrottet. Derfor vil vi gerne bygge så gode skibe som muligt,” siger han.

Det er en fordel for både rederiet og passageren med et handicap, hvis tilgængeligheden er indarbejdet i indretningen, når terminalen eller skibet bygges.

”Hvis man har et handicap og skal rejse med færge, er det ofte sådan, at man må ringe til rederiet 48 timer før afrejse, så personalet kan træde til og hjælpe, når man skal ombord. Hvis alle passagerer får bedre mulighed for at klare sig selv, kan rederierne bruge færre ressourcer på assistance, og passageren med et handicap opnår større grad af ligeværdighed,” siger Annette Bredmose.

Rederiernes standarder for tilgængelighed er finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond. Standarderne har været i høring hos Danske Handicaporganisationer, Søfartsstyrelsen og rederierne. Standarderne er gratis tilgængelige på www.sbi.dk/tilgaengelighed.

Yderligere oplysninger

Tilgængelighedsrådgiver Annette Bredmose, SBi (telefon 2810 0605, eller chefkonsulent Morten Glamsø, Danmarks Rederiforening (telefon 3348 9216, mgl@shipowners.dk).

Forside af rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

Forside af rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

Forside af rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Forside af rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Sidst opdateret 24. oktober 2014