Transport

Fredericia station perron i modlys

Rederiernes standard for tilgængelighed på passagerskibe

Denne standard giver et overblik over, hvordan passagerskibe kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Rederiernes standard for tilgængelighed i færgeterminaler

Denne standard giver et samlet overblik over, hvordan færgeterminaler kan indrettes, så de er ligeværdigt tilgængelige for alle uanset funktionsnedsættelse.

Jernbaner

Foruden Bygningsreglementet gælder der også andre krav, når der er tale om jernbanestationer på de fleste strækninger i EU. Kravene til tilgængelighed har status af lov i EU gennem et tilhørende direktiv, og omfatter bygninger, perroner og rullende materiel. Det anbefales at tage højde for forslagene til de DSF/prEN teststandarder, som fremover vil blive brugt til at godkende infrastruktur og rullende materiel efter.

Sidst opdateret 20. januar 2016