Wc-rum i kontor- og administrationsbygninger

Tjekliste for wc-rum i kontor- og administrationsbygninger

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

WC rum krav og vejledning

WC-rum set ovenfra

 

Husk i tidlig planlægning:

  • ekstra plads i toiletter og forrum afsættes

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
I kontor- og administrationsbygninger skal på de etager, hvor der indrettes wc-rum, mindst et af disse overholde kravene i nr 1-7. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav C
1) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav C
2) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav En håndvask anbragt med en afstand på ca. 0,55 m fra forkanten af wc til greb på blandingsbatteri kan anvendes af en del personer. Vasken bør ikke anbringes tættere på end dette, hvis en evt. hjælper skal kunne komme til i hjørnet mellem håndvask og wc. En vask med blandingsbatteri monteret i siden over mod wc'et kan anbefales. C
3) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc'et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav Med et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc'et kan overflytning også foregå herfra. C
4) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc'et. Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal. C
5) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole. C
6) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav C
7) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. C
Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-7, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 15 3.4.4. stk. 4 Krav C
WC-rum på alle etager med elevatoradgang SBi-anv. Vejl. Det anbefales, at wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere, placeres på adgangsetagen og alle etager, man kan komme til med elevator. B
Fri passagebredde i dør til wc-rum mindst 0,87 m. SBi-anv. Vejl. B
Udadgående dør SBi-anv. Vejl. Udadgående døre giver bedre plads i wc-rummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. B
Tilbagetræksgreb på udadgående dør SBi-anv. Vejl. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere. B
Udstyr med betjeningshøjde 0,9 -1,2 m SBi-anv. Vejl. Sæbeautomat, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m. B
Toiletpapir anbragt så det let kan nås SBi-anv. Vejl. Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne. B
Udstyr kan betjenes med kukket hånd og lille kraft SBi-anv. Vejl. Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskylningsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp. B
Spejl anbringes mellem 0,9 og 1,9 m over gulv SBi-anv. Vejl. Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv. B
Anden indretning til personer med plejebehov SBi-anv. Vejl. Wc-rum, hvor hjælpere for personer med plejebehov skal kunne arbejde, kræver ofte en anden indretning og større mål. Der henvises til publikationen 'Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.' B
Antallet af wc-rum bør tilpasses antal beskæftigede eller besøgende, der normalt opholder sig i bygningen. Et vejledende antal findes i tabellen: SBi-anv. Vejl. Tabel 3.4.4.4. Antal wc-rum for kørestolsbrugere.
Antal samtidige besøgende
eller beskæftigede Antal wc-rum, som kan
anvendes af kørestolsbrugere
0-50       Min. 1
51-100        2
101-250      3
251-500      4
501-1000    5
B
Wc-rum for kørestolsbrugere indrettes med egen indgang og forrum SBi-anv. Vejl. Det anbefales at wc-rum for kørestolsbrugere indrettes med egen indgang og forrum, fælles for mænd og kvinder. Det betyder at en eventuel hjælper kan følge med ind på rummet, uanset om hjælperen er af modsat køn. B
Wc-rum, som er omfattet af stk. 4, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. BR 15 3.4.4. stk. 5 Krav C
Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 15 3.4.4. stk. 5 Krav C

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017