Wc-rum

Tjekliste for wc-rum, offentlige tilgængelige eller for andre end beskæftigede

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017. 

WC rum krav og vejledning

WC-rum set ovenfra

Husk i tidlig planlægning:

  • tilstrækkelig plads i toiletter og forrum afsættes

 

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, som er offentligt tilgængelige eller er til brug for andre personer end de i bygningen beskæftigede, skal mindst et af disse rum overholde kravene i nr 1-8. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav C
Mindst et wc-rum, som er indrettet efter nr. 1-8, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav C
1) Der skal være niveaufri adgang frem til wc-rum BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav C
2) Den fri passagebredde i dør til wc-rum skal være mindst 0,77 m. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav C
3) Håndvask og wc skal placeres over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav En håndvask anbragt med en afstand på ca. 0,55 m fra forkanten af wc til greb på blandingsbatteri kan anvendes af en del personer. Vasken bør ikke anbringes tættere på end dette, hvis en evt. hjælper skal kunne komme til i hjørnet mellem håndvask og wc. En vask med blandingsbatteri monteret i siden over mod wc'et kan anbefales. C
4) Der skal være en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc'et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav Med et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc'et kan overflytning også foregå herfra. C
5) Der skal være et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m foran wc'et og fri af dørens opslagsareal. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc'et. Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal. C
6) Toiletsæde skal placeres i en højde på 48 cm. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole. C
7) Der skal være opklappelige armstøtter i højde 0,8 m på begge sider af wc. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav C
8) Håndvask skal placeres i en højde på ca. 0,8 m, med afløb under vask trukket tilbage. BR 15 3.4.1 stk. 5 Krav En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. C
WC-rum på alle etager med elevatoradgang SBi-anv. Vejl. Det anbefales, at wc-rum, som kan anvendes af kørestolsbrugere, placeres på adgangsetagen og alle etager, man kan komme til med elevator. B
Fri passagebredde i dør til wc-rum mindst 0,87 m. SBi-anv. Vejl. B
Udadgående dør SBi-anv. Vejl. Udadgående døre giver bedre plads i wc-rummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. B
Tilbagetræksgreb på udadgående dør SBi-anv. Vejl. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere. B
Udstyr med betjeningshøjde 0,9 -1,2 m SBi-anv. Vejl. Sæbeautomat, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m. B
Toiletpapir anbragt så det let kan nås SBi-anv. Vejl. Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne. B
Udstyr kan betjenes med kukket hånd og lille kraft SBi-anv. Vejl. Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskyldsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp. B
Spejl anbringes mellem 0,9 og 1,9 m over gulv SBi-anv. Vejl. Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv. B
Anden indretning til personer med plejebehov SBi-anv. Vejl. Wc-rum, hvor hjælpere for personer med plejebehov skal kunne arbejde, kræver ofte en anden indretning og større mål. Der henvises til publikationen 'Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl.' på sbi.dk B
Wc-rum, som er omfattet af stk. 5, skal ved ombygning indrettes, så det kan anvendes af personer i kørestol. BR 15 3.4.1 stk. 6 Krav C
Mindst et wc-rum, som kan anvendes af personer i kørestol, skal indrettes i stueetagen eller andre etager med adgang via elevator, lift eller lignende BR 15 3.4.1 stk. 6 Krav C


*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017
Emne