BYGST Standard

Bygningsstyrelsens standard for tilgængelighed i eget undervisningsbyggeri.

Bygningsstyrelsen (BYGST), tidligere Universitets- og Bygningsstyrelsen, (UBST) har udviklet en kvalitetsstandard for tilgængelighed i eget undervisningsbyggeri. Standarden skal bruges ved ny- og tilbygninger for BYGST. Ved ombygning følges standarden i videst muligt omfang. Opdateret i i BR 10-udgave i februar 2011.

Det kendetegner standarden, at den:

  • bygger direkte på BR 10 og SBi-anvisning 230 til bygningsreglementet
  • viser BYGST's kvalitetsniveau for undervisningsbyggeri
  • anvender kvalitetsklasserne fra SBi 230 / BR 10
  • koordineres løbende med SBi's tjeklister for handicaptilgængelighed
  • versioneres i takt med ændringer i BR 10 samt ændrede BYGST-krav
  • frit kan hentes i elektronisk udgave

Tjeklisterne indeholder beskrivelser med krav / kilde / type / uddybning / kvalitet / bemærkninger.

Den i kolonne "kvalitet" anførte karakter anvender kvalitetsniveauerne fra SBi-anvisning 230:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til niveau i Bygningsreglementet 2010
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

Desuden anvender BYGST et enkelt sted (elevatorer)

Kvalitetsniveau D Kvalitet lidt under niveau i Bygningsreglementet 2010
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 24. februar 2016