Tjekliste for stemmebokse

Vejledning for udformning af stemmebokse / stemmerum i valglokaler ved fx Folketingsvalg og afstemninger

Tjekliste for stemmebokse

Version 2, April 2009

Stemmeboks

Denne tjekliste er SBi's korte vejledning til hvordan stemmerum/bokse kan udføres, så de opfylder Vejledningen om Folketingsvalg. Hvis der er tvivl om adgangsforholdene til bygninger og valglokaler, fx om der er tilstrækkelig dørbredde, egnede ramper o.lign., anbefales det at benytte SBi's gratis rådgivning.Emne

Kilde

Type

Uddybning

Kva-litet*

OK?
Når kommunalbestyrelsen udpeger de bygninger/lokaler, der skal bruges under afstemningen, skal kommunalbestyrelsen i øvrigt tage hensyn til, at lokalerne så vidt muligt skal være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.  Vejl. om Folketings-valgKravDen fulde tekst i Vejledning om afholdelse af folketingsvalg kan læses på Retsinformation herC 
Adgang uden trin til bygning og stemmelokaleSBiVejl.Evt. dørtrin o.lign. reduceret til under 2,5 cmC 
Parkeringspladser til personer med handicap, tæt på ingangSBiVejl.P-pladser for personer med handicap oprettet max. 30 m fra indgangen til stemmelokalerne. Se tjekliste.
(Emne tilføjet april 2009)
 
Lave rampehældninger til bygning og stemmelokaleSBiVejl.Evt. ramper udført med hældning højst 1:20 (50 mm pr. m) og med vandret manøvreplads foran døre. Se også tjeklister om ramper ude og indeC 

Tilstrækkelig dørbredde udefra og frem til stemmelokale


SBiVejl.Fri passagebredde frem til stemmelokale min. 0,77 m. Se også tjekliste for døreC 
Letgående døreSBiVejl.Evt. dørpumper justeret til højst 25 N (omtrent som en vægt på højst 2,5 kg)B 
På hvert afstemningssted (i hvert stemmelokale) skal der være indrettet et stemmerum, hvor der er plads til, at tre personer kan opholde sig samtidig. Stemmerummet skal således have plads til, at der ud over vælgeren kan opholde sig to valgstyrere eller tilforordnede, når en vælger har brug for hjælp til at afgive sin stemme, se nedenfor i afsnit 7.3. Det særlige stemmerum skal så vidt muligt være stort nok til, at det ud over to valgstyrere eller tilforordnede kan benyttes af en vælger i kørestol. Vejl. om Folketings-valgKravDen fulde tekst i Vejledning om afholdelse af folketingsvalg kan læses på Retsinformation herC 
Indvendig bredde af stemmerum min. 1,7 mSBiVejl.En kørestolsbruger har behov for ca. 0,7 m i bredden, og 2 tilforordnede hver ca. 0,5 mB 
Frihøjde under bord min. 0,7 m i en dybde på min. 0,4 m fra forkant af bordSBiVejl.Giver mulighed for at de fleste kørestolsbrugere kan komme ind under bordetB 
Frihøjde ved fodstøtter min. 0,3 m i en dybde af 0,6 fra forkant af bordSBiVejl.Giver mulighed for at de fleste kørestolsbrugere kan komme ind under bordetB 
Bordhøjde 0,74 - 0,8 mSBiVejl.B 

Samlet dybde af stemmerum min. 1,5 m


SBiVejl.Min. dybde for at de fleste kørestolsbrugere kan være i boksen med evt. forhæng lukket bag sigB 

*Kvalitetsniveauer:

Kvalitetsniveau CKvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau BEvt. højere kvalitet, fx svarende til DS 3028, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau AKvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 24. juli 2009