Sengepladser med egne wc- og badefaciliteter i hoteller m.v.

Tjekliste for sengepladser med egne wc- og badefaciliteter i hoteller m.v.

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

Hotelrum set ovenfra

 

Husk i tidlig planlægning:

 • Ekstra plads i badeværelse
 • Ingen niveauspring til badeværelse

 

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Ved hoteller, kroer og lignende bygninger skal mindst hvert femte af sengepladserne med eget wc-og baderum være indrettet, så de er tilgængelige for kørestolebrugere i overensstemmelse med kap. 3.3.2, stk. 1. BR 15 3.6, stk. 1 Krav Indretning i overensstemmelse med kap.  3.3.2, stk. 1 betyder, at der stilles krav til niveaufri adgang, samt at der skal være mindst 1,1 m fri plads foran faste installationer som toilet og håndvask. C
Ved byggeri efter stk. 1 med 10-20 sengepladser skal minimum 2 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed for personer i kørestol. Ved byggeri efter stk. 1 med 21-40 sengepladser skal minimum 4 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter indrettes med fuld tilgængelighed for personer i kørestol. BR 15 3.6, stk. 2 Krav C
Sengeplads defineres som en seng placeret på gulv. Opredninger, sovesofaer og køjesenge medregnes ikke som sengepladser. Senge med en bredde på 140 cm anses som dobbeltsenge. BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
Indretning af tilgængelige sengepladser med eget wc- og baderum kan ske ved: BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
 • At der er niveaufri adgang til værelset og til wc- og baderum.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
 • At der er et frit manøvreareal med en diameter på 1,5 m fri af dørens opslagsareal - gælder både for værelse med sengeplads og wc- og baderum.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. Et frit vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran wc og inventar gør det muligt at placere kørestolen her ved overflytning til og fra wc'et. Hvis området under vask og forkant af wc kan udnyttes, vil også personer i lidt større kørestole kunne vende i wc-rummet. Døren til wc-rummet må ikke slå ind over det fri vendeareal. C
 • At der er en fri passagebredde i døre til værelse og wc- og baderum på mindst 77 cm.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
 • At håndvask og wc er placeret over et hjørne på hver sin sammenstødende væg, så håndvask kan nås af person siddende på wc.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. En håndvask anbragt med en afstand på ca. 0,4 m fra forkanten af wc til hjørne af håndvask anses for anvendeligt. Muliggør at en evt. hjælper kan komme til i hjørnet mellem håndvask og wc. En håndvask med en højde på 0,8 m, en dybde på ca. 0,6 m og tilbagetrukket afløb giver kørestolsbrugere mulighed for at komme ind under den med fodstøtter og ben. C
 • At der er en fri afstand på mindst 0,9 m ved den side af wc, der vender bort fra håndvask. Væggen ved siden af wc'et, der vender bort fra håndvasken, skal friholdes fra fastmonteret inventar.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. Med et 0,9 m bredt friareal på den ene side af wc'et kan overflytning også foregå herfra. C
 • At toiletsæde har en højde på 48 cm.

WC og håndvask over hjørne

BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. Sædehøjde på 48 cm på toilettet svarer til sædehøjden på de fleste kørestole. C
 • At der er opklappelige armstøtter i højde af 0,8 m på begge sider af wc.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. Anbringes med en indbyrdes afstand på ca. 0,6 m C
 • At der forefindes en højdeindstillelig badestol, der kan stilles til rådighed, eller at der er etableret en anden løsning, som sikrer, at kørestolsbrugere siddende i 48 cm's højde med armstøtter kan benytte badefaciliteterne.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
 • At der maksimalt er 25 mm kant mellem badeværelsesgulv og bruseniche. Jf. i øvrigt kap. 4.6, stk. 5.
BR 15 3.6, stk. 2 Vejl. C
Fri højde min. 0,7 m under borde i værelse SBi-anv. Vejl. B
Fri passagebredde i dør til wc-rum mindst 0,87 m. SBi-anv. Vejl. B
Udadgående dør SBi-anv. Vejl. Udadgående døre giver bedre plads i wc-rummet, og er lettere at få åbnet udefra ved faldulykker i wc-rummet. B
Tilbagetræksgreb på udadgående dør SBi-anv. Vejl. Det anbefales, at udadgående døre forsynes med et vandret tilbagetræksgreb på indersiden, så døren let kan lukkes af kørestolsbrugere. B
Udstyr med betjeningshøjde 0,9 -1,2 m SBi-anv. Vejl. Sæbeholder, betjeningsgreb til bruser, håndklædeholder og knager bør monteres med en betjeningshøjde på 0,9-1,2 m. B
Toiletpapir anbragt så det let kan nås SBi-anv. Vejl. Holder for toiletpapir anbringes, så det let kan nås siddende på toilettet, fx forrest på armstøtterne. B
Udstyr som kan betjenes med lukket hånd og lille kraft SBi-anv. Vejl. Dør- og låsegreb, blandingsbatteri, udskyldsknap mv., der kan betjenes med lukket hånd og lille kraft, gør det muligt for personer med nedsat arm- og håndfunktion at bruge toilettet uden hjælp. B
Spejl anbringes mellem 0,9 og 1,9 m over gulv SBi-anv. Vejl. Evt. spejl bør kunne bruges af både siddende og stående personer, fx anbragt mellem 0,9 og 1,9 m over gulv. B
Ved byggeri efter stk. 1 med mere end 40 sengepladser skal for hver yderligere 20 sengepladser indrettes mindst 1 sengeplads med egne wc- og badefaciliteter med fuld tilgængelighed for personer i kørestol. BR 15 3.6, stk. 3 Krav C
Der stilles krav om sengepladser i fuldt tilgængelige værelser med egne wc- og badefaciliteter efter følgende tabel: SBi-anv. Vejl. B
Indretning med fuld tilgængelighed bør ske iht. stk. 2. SBi-anv. Vejl. B
Byggeri med indretning af mindst 10 sengepladser med egne wc- og badefaciliteter med fuld tilgængelighed for personer i kørestol vil opfylde kravene i stk. 1-3 uanset antallet af sengepladser i øvrigt. BR 15 3.6, stk. 4 Krav C
Bestemmelsen betyder, at der maksimalt stilles krav om 10 sengepladser med fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere, uanset hotellets størrelse. I praksis vil bestemmelsen gælde for hoteller med mere end 140 sengepladser, som angivet i stk. 3. SBi-anv. Vejl. B
Indretning med fuld tilgængelighed bør ske iht. stk. 2. SBi-anv. Vejl. B
Adgang til altaner
Altaner i forbindelse med værelser som nævnt i stk. 1 skal udføres, så de også kan anvendes af personer med handicap. BR 15 3.6, stk. 5 Vejl. C
Frit vendeareal på mindst 1,5 x 1,5 m på altanen SBi-anv. Vejl. B
Gulv i samme niveau som gulvet i værelset SBi-anv. Vejl. B
Dørtrin på maks. 25 mm SBi-anv. Vejl. B
Fri dørbredde på mindst 0,77 m. SBi-anv. Vejl. B

Tabel 3.5.3. Antal tilgængelige sengepladser.

Antal sengepladser

Antal tilgængelige sengepladser

10 - 20

2

21 - 59

4

60 - 79

5

80 - 99

6

100 - 119

7

120 - 139

8

140 - 159

9

160 -

10


*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017
Emne