Publikumspladser for kørestolsbrugere

Tjekliste for publikumspladser for kørestolsbrugere

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

Pladser korestolsbrugere

Husk i tidlig planlægning:

  • trinfri adgang til placeringer i rum uden plant gulv skal planlægges sammen med adgangsveje hertil
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
I offentligt tilgængelige lokaler og anlæg med fastmonterede publikumspladser skal der indrettes et passende antal publikumspladser for kørestolsbrugere. BR 15 3.4.1, stk. 7 Krav C
Bestemmelsen omfatter koncertsale, biografer, teatre, kirker, idrætsanlæg med videre, hvor der er fastmonterede publikumspladser. BR 15 3.4.1, stk. 7 Vejl. C
Publikumspladser for kørestolsbrugere bør være fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e). BR 15 3.4.1, stk. 7 Vejl. C
Et passende antal er 1 % af det samlede antal pladser dog minimum to pladser. BR 15 3.4.1, stk. 7 Vejl. C
En optimal løsning er, at almindelige pladser efter behov kan omdannes til pladser for kørestolsbrugere. Kan det ikke lade sig gøre, anbefales det at placere kørestolspladserne to og to, således at to kørestolsbrugere kan sidde sammen SBi-anv. Vejl. B

 

 

 

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B

Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.

Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017