Parkeringspladser for personer med handicap

BR 15 Tjekliste for parkeringspladser for personer med handicap

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017

Parkeringspladser for personer med handicap

Husk ved tidlig planlægning:

  • pladser tæt ved indgang

  • halvdelen af pladserne ekstra store

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Der skal udlægges (reserveres) tilstrækkelige parkeringsarealer til, at bebyggelsens beboere, de beskæftigede i bebyggelsen, besøgende, kunder, leverandører m.v. kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler, m.v. på ejendommens område BR 15  2.4.2, stk. 1 Krav Manglende plads eller uhensigtsmæssig placering af cykelparkering kan resultere i uhensigtsmæssig parkering af cykler i adgangsveje, hvilket er til gene for alle, men især skaber problemer for kørestolsbrugere, personer med barnevogne samt synshandicappede. C
Ved udformningen af parkeringspladser skal et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Kravet omfatter ikke fritliggende enfamiliehuse og sommerhuse i sommerhusområder. BR 15 2.4.2, stk. 3 Krav C
Handicapparkeringspladser har et brugsareal på 3,5 x 5 m BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. Den ekstra bredde på 1 m gør det muligt at flytte over i en kørestol eller bruge stokke ved siden af bilen. Et tilstødende areal i samme niveau kan indgå i den totale bredde på p-pladsen C
Handicapparkeringspladser bør placeres så nær indgangen som muligt BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. Vejledende maksimal afstand er 30 m C
Handicapparkeringspladser bør have fast jævn belægning BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. Belægningen skal være let at køre på med kørestol eller rollator, samt give stokke god støtte, så de ikke synker ned. C

Mindst én handicapparkeringsplads bør have et brugsareal på 4,5 x 8 m af hensyn til minibusser med lift bag på

Parkering langs kantsten

BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. Pladser til kassebiler og minibusser bør være ca. 4,5 x 8 m, så de kan benyttes af biler med lift i siden eller bagpå. En plads på 2,5 x 8 m langs et fortov vil ofte kunne benyttes, hvis fortovet er tilstrækkelig bredt til en lift i siden, ca. 2 m. Det forudsættes at fortovskanten sænkes eller udlignes med rampe. C
Frihøjde på handicapparkeringspladser og tilkørsel mindst 2,6 m SBi-anv. Vejl. Mange biler som bruges af personer med handicap har forhøjet tag og kræver ekstra frihøjde. (Emne tilføjet september 2009) B

Hvis der er niveauspring i adgangen fra parkeringsareal til andet areal, bør disse være højst 2,5 cm.

Opkørsel fra parkering

BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. Kanten må max være 25 mm, så den kan passeres af personer i kørestol. Kanthøjden bør bevares af hensyn til synshandicappede, som kan følge den med en hvid stok, fx langs en kantsten. C
DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder anvisninger på udformning af det fysiske miljø med henblik på at give handicappede større uafhængighed, bevægelsesfrihed og -sikkerhed. BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med henblik på handicappedes færden" indeholder mange eksempler på udformning af udearealer, herunder P-pladser. C
Der henvises endvidere til "Færdselsarealer for alle" fra Vejdirektoratet. BR 15 2.4.2, stk. 3 Vejl. "Færdselsarealer for alle" fra Vejdirektoratet indeholder mange  eksempler på udformning i praksis. C
Tabel 2.6.2.3. Antal parkeringspladser til personer med handicap. SBi-anv. Vejl. Tabellen nedenfor viser, hvor mange pladser til handicapparkering til hhv. almindelige biler og kassebiler, der anbefales i forhold til parkeringsanlæggets størrelse. B
Max hældning på p-plads 1:40 (25 mm. pr. m) DS/ISO 21542 Vejl. Større hældning gør det vanskeligt at manøvrere og kan få kørestole til at rulle væk B
Kantsten o.lign udlignet fra p-plads SBI-vejl. Vejl. Gør det muligt at komme fra parkeringsplads til gangarealer og indgange B
Hældning af udligning max. 1:10 (100 mm pr m ) SBi-vejl. Vejl. Stejlere hældninger end 1:10 kan give en risiko for at vælte med kørestolen B

Afmærkning med tavle E 33 og E 23

Skilte E33 og E23

Vejregel Vejl. De almindelige afmærkningsskilte er lette at få øje på og fortæller, at pladsen er reserveret B

Afmærkning med symbol V23 på kørebane

Symbol V23

Vejregel Vejl. Markerer at pladsen er reserveret B

 

 

 

Parkerings­anlæggets
størrelse

Handicappladser
til alm. biler 3,5 x 5,0 m

Handicappladser
til kassebiler 4,5 x 8,0 m

1-9

 

1

10-25

1

1

26-50

1

2

51-75

2

2

76-100

2

3

101-150

3

3

151-200

3

4

201-500

4

4

501-1000

4

5

 

*Kvalitetsniveauer i SBi 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov

 

 

 Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017