Løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste for løfteplatforme og trappelifte

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017.

Løfteplatform

 

Trappelift

Husk i tidlig planlægning:

 • Løfteplatforme og trappelifte er ikke ikke tilladte til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre
 • Ikke tilladte som erstatning for ramper i fælles adgangsveje på etager
 • Der skal projekteres med udligninger og ramper i stedet
 • Tilladte indenfor en enkelt enhed (to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder)
Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet OK?
Ved alle yderdøre skal der være niveaufri adgang til enheder og til eventuelle elevatorer i bygningens stueetage (adgangsetage). BR 15 3.2.1 stk. 2 Krav Niveaufri adgang betyder, at der ikke må være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og enhederne i stueetagen samt eventuelle elevatorer. C
Trappelifte, løfteplatforme og løstliggende skraberiste vil være i strid med bestemmelsen. BR 15 3.2.1 stk. 2 Vejl. Trappelifte og løfteplatforme må ikke bruges til at skabe niveaufri adgang ved indgangsdøre. C
I forbindelse med eventuelle niveauspring og højdeforskelle inden for offentligt tilgængelige enheder bør disse udlignes med ramper, lifte eller lignende. BR 15 3.2.2 stk. 2 Vejl. Løfteplatforme eller trappelifte kan være en måde at udligne højdeforskelle indenfor et rum. C
Krav om lukket stol og sikkerhedsniveau som DS/EN 81-70, hvis liften skal godkendes som elevator Arb. tilsynet Krav
 • Stoldør: skal følge med stolen
 • Lukket loft, der følger med stolen
 • Lukkede sider, der følger med stolen

Desuden skal mindst en elevator i en opgang have størrelse som en type 2 elevator efter DS/EN 81-70 og betjening som beskrevet i samme standard. Se tjekliste for elevatorer

C
Godkendelse efter EU's maskindirektiv Arb. tilsynet Krav
 • Under 3 m løftehøjde: ingen typegodkendelse kræves.
 • Over 3 m løftehøjde: typegodkendelse kræves; ingen begrænsning på løftehøjde.
C
Eftersyn, tider Arb. tilsyn Krav
 • Over 1,7 m løftehøjde: hver måned hvis offentlig tilgængelig
 • Over 1,7 m løftehøjde: hver 3. måned hvis i private hjem
 • Under 1,7 m løftehøjde: hver 12. måned hvis fast opstillet
 • Under 1,7 m løftehøjde: leverandørens anvisninger hvis kun for bevægelseshæmmede personer
C
Løftekapacitet på mindst 300 kg SBi-anv. Vejl. En løftekapacitet på mindst 300 kg anbefales, så en tung person i el-kørestol kan løftes. Hvis en hjælper også skal med i platformen skal løftekapaciteten være højere, f.eks. 450 kg. B
Mindste ladstørrelse for løfteplatform 0,9 m x 1,4 m SBi-anv. Vejl. Passer til de fleste kørestole, dog ikke f.eks. el-kørestole med respirator B
Mindste ladstørrelse for trappelift 0,8 m x 1,3 m SBi-anv. Vejl. Passer til de fleste kørestole, hvis noget af stolen kan rage ud over ladet B
Vendeareal på 1,5 x 1,5 m foran løfteplatformen eller trappeliften. SBi-anv. Vejl. Muliggør at el-kørestole kan manøvrere B
Mindst 0,5 m fri passage ved siden af trappelift, når den er i brug på flugtveje SBi-anv. Vejl. Afhænger af brand- og flugtvejskrav C
Betjening i højde 0,9 -1,2 m SBi-anv. Vejl. Hovedparten af brugerne kan nå i dette interval B
Betjening min. 0,5 m fra hjørne SBi-anv. Vejl. Betyder at knapper mm. kan nås siddende i en kørestol B
Betjeningsknapper som kan bruges med lukket hånd SBi-anv. Vejl. Mange brugere har nedsat fingerfunktion B
Betjeningsknapper med betjeningskraft under 5 N SBi-anv. Vejl. Det er vigtigt at betjeningskraften er lav, da knappen normalt skal holdes trykket ind under hele forløbet B
Automatisk betjening af evt. døre, sikkerhedsbøjler m.v. SBi-anv. Vejl. Manuel betjening er ikke mulig for mange personer med nedsat arm- og håndfunktion B

 

*Kvalitetsniveauer i SBi 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets eller Arbejdstilsynets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017