Belysning på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste for belysning på adgangs- og tilkørselsarealer

Tjekliste BR 15

Version 3, februar 2017

Retningsorienterende belysning

Husk ved tidlig planlægning:

  • belysning bør være retningsorienterende

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Adgangs- og tilkørselsarealer skal forsynes med belysning BR 15 2.4.3, stk. 1 Krav C
Trapper og ramper skal belyses stærkest BR 15 2.4.3, stk. 1 Krav Øger sikkerheden for især synshandicappede C
Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være retningsgivende. BR 15 2.4.3, stk. 1 Vejl. Belysningsarmaturer opsat med relativ lille afstand, f.eks. 10 m eller mindre, kan fungere som retningsorientering frem mod indgangen, især for personer med nedsat syn. C
Belysning af adgangs- og tilkørselsarealer bør være ikke-blændende BR 15 2.4.3, stk. 1 Vejl. Afskærmede lyskilder er med til at sikre, at lyset ikke blænder C
Indgangen belyses stærkere end resten af adgangsvejen SBi-anv. Vejl. Gør det lettere for synshandicappede at finde indgangen B

 

 

*Kvalitetsniveauer i SBi 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017