Belysning af fælles adgangsveje og rum

Tjekliste for belysning af fælles adgangsveje og rum

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

Retningsorienterende belysning

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Fælles adgangsveje skal markeres ved forskelle i materialer, farver eller belysning. BR15 3.2.2, stk. 1 Krav Formålet er at gøre adgangsvejene nemme at orientere sig på for synshandicappede. Fælles adgangsveje fører til to eller flere boliger, kontorer, mødelokaler eller andre enheder og omfatter vindfang, forrum, gange, altangange, svalegange, plads foran elevatorer, ramper og reposer såvel i som uden på bygningen, herunder udvendig adgangsareal til kælder. C
Retningsorienterende belysning SBi-anv. 258 Vejl. Belysning, der understreger retningen af et gangforløb, er en hjælp for synshandicappede, fx i form af lamper med en kort indbyrdes afstand. B
Markering af overordnede adgangsveje SBi-anv. 258 Vejl. Markering af overordnede adgangsveje, elevatorer, trapper, retningsændringer mv. kan ske ved at belyse disse kraftigere. B
Blændfrie lyskilder SBi-anv. 258 Vejl. Lyskilderne bør være blændfrie, fx ved at afskærme lyskilden, og bratte overgange fra stærkt lys til mørke bør undgås. B
Arbejdsrum og fælles adgangsveje skal have en kunstig belysning i fornødent omfang. For de typer arbejdsrum, der er omfattet af serien DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler, skal disse standarder benyttes. BR 15 6.5.3, stk. 1 Krav Der henvises til følgende standarder: DS 700, Kunstig belysning i arbejdslokaler, DS 703, Retningslinjer for kunstigbelysning i sygehuse, DS 704, Belysning. Definitioner, DS 705, Kunstig belysning i tandlægeklinikker, DS 707, Idrætsbelysning. Halvcylindrisk belysningsstyrke, DS/EN 12193, Lys og belysning. Sportsbelysning. C
Højere belysningsniveau end i DS 700 i arbejdsrum og fælles adgangsveje SBi-anv. 258 Vejl. Ældre mennesker kan have behov for et belysningsniveau, der er op til 3 gange højere end yngre. Se også eksempler på belysningsniveauer nedenfor. A
Individuel indstilling af belysning SBi-anv. 258 Vejl. Der kan være behov for individuel indstilling af belysning ved møde- og arbejdsborde, skranker etc. Ekstra udtag til lamper kan derfor være en fordel. A
Belysning af ansigter på foredragsholdere og personale SBi-anv. 258 Vejl. Belysning af ansigtet på fx talere, foredragsholdere og personale ved en skranke gør mundaflæsning lettere for hørehandicappede. A
Eksempel: Entréer, gange, trapper 300-500 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Stuer o.l. alm. belysning 100-200 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Spisebord på bordpladen 300-500 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Køkken, alm. belysning 200-300 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Køkken, arbejdszoner 300-500 lux Indr. Pleje-centre

Vejl.

Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Køkken, arbejdspladser 500-750 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Soveværelse, alm. belysning 100-200 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Sengebelysning 500-750 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Patientstuer på hospital og plejehjem, alm. belysning for rengøring, undersøgelser 200-300 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Patientstuer på hospital og plejehjem, sengebelysning 500-750 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Badeværelse, alm. belysning 300 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Badeværelse, ved spejl 300-500 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Vask, strygning 500-750 lux Indr. Pleje-centre Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A
Eksempel: Læsning, håndarbejde, hobbyvirksomhed 1500-3000 lux Tilg. i detaljen Vejl. Vejledende belysningsniveau som tager hensyn til svagsynedes behov A

*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehov
Forskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017