Baderum og omklædningsrum

Tjekliste for baderum og omklædningsrum i andre bygninger end beboelsesbygninger

Tjekliste BR 15

Version 2, februar 2017.

Baderum ovenfra

Brusehjørne

 

Husk i tidlig planlægning:

  • ekstra plads afsættes i omklædning og baderum

 

Emne Kilde Type Uddybning Kva-litet* OK?
Hvor der efter kap. 3.4.1. stk. 2 skal indrettes baderum, skal antallet af brusepladser tilpasses antal beskæftigede og indrettes hensigtsmæssigt. Der skal indrettes omklædningsrum i forbindelse med baderum. BR 15 3.4.5. stk. 1 Krav C
Baderum
Bør være bygget sammen med wc-rum SBi-anv. Vejl. Se Tjekliste for WC-rum for indretning af denne del. B
Væggen bør kunne bære armstøtter og et sammenklappelig brusesæde med bruger. SBi-anv. Vejl. B

1,5 x 1,5 m frit manøvreareal op til brusesæde

 

SBi-anv. Vejl. Ved kombineret bade- og wc-rum bør de indvendige mål på rummet øges med mindst 0,3 m til brusesæde B
Der skal være 0,9 m friplads ved siden af brusesædet. SBi-anv. Vejl. B
Ingen kant til bruseområde SBi-anv. Vejl. B
Fald på gulv 1:40 (25 mm pr m) mod afløb SBi-anv. Vejl. B

Siddehøjde for brusesæde ca. 0,48 m

SBi-anv. Vejl. B
Betjeningsgreb for bruser i højde 0,9 - 1,2 m SBi-anv. Vejl. B
Betjeningsgreb min. 0,5 m fra hjørne SBi-anv. Vejl. B
Brusesæde bør have opklappelige armstøtter SBi-anv. Vejl. B
Vandret håndliste i højde ca. 0,8 m SBi-anv. Vejl. B
Løs bruser med slange SBi-anv. Vejl. B
Højdejusterbar bruser SBi-anv. Vejl. B
Regulering af vandmængde og temperatur bør kunne foretages siddende på brusesæde SBi-anv. Vejl. B
Betjening af greb bør kunne ske med lukket hånd og lille kraft SBi-anv. Vejl. B
Holderen til brusehovedet bør kunne nås fra brusesæde SBi-anv. Vejl. B
Omklædningsrum
Omklædningsrummet bør have et frit manøvreareal på mindst 1,5 x 1,5 m, fri af døropslag SBi-anv. Vejl. B
Udenfor manøvrearealet placeres bænke i en højde på 0,5 meter. SBi-anv. Vejl. B
Bredde af bænke 0,4-0,5 meter, længde mindst 1,2 meter. SBi-anv. Vejl. B
Knager til tøj monteres 1,2 og 1,6 meter over gulvet. SBi-anv. Vejl. B
Desuden anbefales en briks til liggende omklædning. Minimumsbredde 1 meter. SBi-anv. Vejl. B


*Kvalitetsniveauer i SBi-anvisning 258:

Kvalitetsniveau C Kvalitet svarende til bygningsreglementets niveau
Kvalitetsniveau B Evt. højere kvalitet, fx svarende til DS/ISO 21542, SBi-anvisninger mv.
Kvalitetsniveau A Kvalitet svarende fx til behovene hos personer med stort plejebehovForskere

Søren Ginnerup

Sidst opdateret 17. februar 2017